Student

Het UFe is er voor jou!

Naast (internationale) studiereizen ondersteunt het Universiteitsfonds (UFe) ook culturele,sportieve en wetenschappelijke initiatieven. Het Universiteitsfonds Eindhoven (UFe) doet giften aan activiteiten van studenten gericht op persoonlijke ontplooiing of bevordering van het studentenleven in de studentenstad Eindhoven. Het UFe werkt aanvullend op wat de TU/e doet en kan dikwijls een belangrijke extra steun zijn bij het realiseren van allerlei projecten voor en door studenten. Studenten die de doelstellingen van het Universiteitsfonds onderschrijven zijn welkom bij het UFe, als aanvrager én als gever!

In collegejaar 2014-2015 is door het UFe rond de € 100.000,- aan giften uitgekeerd. Met een kleine financiële bijdrage (vanaf € 7,50) kun jij als student ook een steentje bijdragen aan het realiseren van projecten waar jij of je medestudenten gedurende de studietijd aan deelnemen. Steun daarom het Universiteitsfonds.