Bestuur

Het bestuur van het Universiteitsfonds Eindhoven bestaat uit alumni van de TU/e, werkzaam in het bedrijfsleven.

  • Voorzitter: ir. E. Van Schagen - CEO Simac Techniek NV
  • Penningmeester: ir. J. Van Deursen - Owner Elephant Consulting BV
  • Bestuurslid: ir. R. Claessen - Head of new Business development at ASML
  • Bestuurslid: ir. G. Kerpen - Vice President Government Affairs Philips NV
  • Student bestuurslid: I. Scheperboer - Student Built Environment

De bestuursleden van het UFe werken om niet. Er is geen vergoeding, noch onkostenvergoeding.