VSNU & RSC

Onderhandelingen tussen VSNU en de Royal Society of Chemistry (RSC) opgeschort

Sinds 2014 onderhandelt de VSNU, samen met de universiteitsbibliotheken (UKB), met een aantal wetenschappelijke uitgevers over aan de ene kant toegang tot de tijdschriften, en aan de andere kant de mogelijkheid om in deze tijdschriften open access te publiceren. Het uitgangspunt hierbij is dat er geen meerkosten worden betaald.De onderhandelingen met de Royal Society of Chemistry (RSC) zijn door de VSNU opgeschort omdat de kosten om de transitie naar open access te maken bij deze uitgever substantieel hoger zouden zijn dan wat nu wordt betaald voor toegang.

Consequenties van het opschorten van de onderhandelingen: toegang en open access publiceren

Recente publicaties in RSC-tijdschriften (vanaf 1 januari 2018) zijn vanaf nu niet meer toegankelijk voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten; de TU/e heeft nog wel toegang tot oudere artikelen (van voor 1 januari 2018).
Gratis open access publiceren via het platform van de uitgever in tijdschriften van RSC is voor onderzoekers van Nederlandse universiteiten niet langer mogelijk.
Voor vragen, neem contact op met de open access helpdesk van het IEC via openaccess@tue.nl of telefoon 2529.