Kleur, ruimte en tijd

Kleur, ruimte en tijd: sculpturen door Frans Franssen : tentoonstelling in bibliotheek, MetaForum

Onlangs is bij het gebouw Differ op de TU/e campus de sculptuur "Het Blauw van de Vlinder" geplaatst. Dit werk door beeldhouwer Frans Franssen is de nieuwste aanwinst in de kunstcollectie van de TU/e.

Hoofdthema in het werk van Franssen, voormalig docent aan de faculteit Bouwkunde, is de verhouding tussen ruimtelijke dimensies. In deze tentoonstelling, die inhaakt op de plaatsing van de nieuwe sculptuur, is werk te zien dat ook ingaat op deze thematiek. De expositie bestaat uit drie delen: kleine sculpturen in de vitrine op vloer 0, groter werk in de nissen rond de trap van vloer 0 naar 1 en in de wandelgang op vloer 1 naar de ingang van de bibliotheek, en grafiek in de vitrine bij de informatiebalie van de bibliotheek. De tentoonstelling is te zien tot eind februari.