Ondersteuning door de Bibliotheek TU/e

Ondersteuning Onderzoek

Het Informatie Expertise Centrum / Bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer als een partner in onderzoek. Met diensten die onderzoekers ondersteunen bij het delen en publiceren van onderzoeksinformatie.

Onderwijs

Voor het zoeken, vinden, beoordelen en op de juiste wijze gebruiken van wetenschappelijke literatuur verzorgt het Informatie Expertise Centrum / Bibliotheek cursussen informatievaardigheden. Vaak ingebed in curricula en in samenwerking met de docenten in de faculteiten.