Informatievaardighedenonderwijs

Cursussen en instructies
Het Informatie Expertise Centrum/Bibliotheek verzorgt cursussen en instructies voor verschillende doelgroepen en verschillende niveaus.

Voor overige informatie omtrent mondelinge cursussen en instructies die opgenomen zijn in het studieprogramma gelieve contact op te nemen met dr. F. (Fiona) Wegman.