Wetenschappelijk publiceren

Wetenschappelijk publiceren
Als onderzoeker kunt u bij het Informatie Expertise Centrum / Bibliotheek terecht voor  diensten en expertise aangaande publiceren en delen van onderzoeksinformatie. Het streven is daarbij om alle wetenschappelijke publicaties inclusief de daarbij behorende onderzoeksgegevens van de TU/e permanent digitaal op te slaan, te beheren en zo snel en zo breed mogelijk ter beschikking te stellen.

Publiceren en het Repository TU/e

Het Repository TU/e biedt aan onderzoekers van de TU/e de mogelijkheid om hun publicaties, zowel tekst als supplementaire materialen zoals data, video’s, foto’s, etc., digitaal op te slaan. Dit biedt vele voordelen voor de auteurs: een permanente identifier (dus altijd traceerbaar), duurzame archivering, volledige beschikbaarheid binnen de campus en, indien mogelijk, beschikbaar via Open Access om zo te zorgen voor een verhoogde zichtbaarheid van de publicatie en vaak een hogere citatiescore.

Open Access en de Copyright Coach
Steeds meer wetenschappers en wetenschappelijke organisaties willen dat met publieke gelden gefinancierde onderzoeksresultaten ook publiek beschikbaar worden gesteld. Ook de TU/e wil Open Access stimuleren en heeft de Berlin Declaration ondertekend. Het IEC/ Bibliotheek stimuleert Open Access publiceren o.a. door het Repository TU/e en de Copyright Coach, dat auteurs van de TU/e ondersteunt in het publicatieproces.

Onderzoeksdata; de Data Coach en het 4TU.Centre for Research Data

Het delen van onderzoeksdata wordt steeds gebruikelijker in de wetenschap en steeds vaker een eis bij een aantal onderzoeksfinanciers. Het IEC / Bibliotheek adviseert onderzoekers op het gebied van datamanagement en dataopslag middels de Data Coach. Het IEC/ Bibliotheek, als partner in het 4TU.ResearchData, levert de infrastructuur en de ondersteuning voor het permanent opslaan en indien gewenst beschikbaar stellen via datasets.

Wetenschappelijk publiceren thema in het onderwijs informatievaardigheden
Bij het onderwijs in informatievaardigheden wordt in afzonderlijke modules aandacht besteed aan aspecten van wetenschappelijk publiceren.