Gebruiken van beschermde werken

De onderzoeker, docent en student als gebruiker van beschermd werk

Eigen publicaties of werk
Als oorspronkelijke auteur van een publicatie mag u, in principe, alles doen met uw eigen werk. U kunt het, bijvoorbeeld, op uw eigen website of die van de instelling waar u werkt plaatsen en zo beschikbaar stellen aan de hele wereld mits u (uiteraard) nog steeds de rechthebbende bent. Het auteursrecht op uw werk gaat ook niet verloren als u het online plaatst op uw website.
U kunt ook besluiten uw werk te laten publiceren door een uitgever. Indien u daarbij het auteursrecht volledig en zonder voorwaarden overdraagt, moet u vervolgens wel toestemming aan de uitgever vragen om uw werk na publicatie bijvoorbeeld online te plaatsen. Het doet er dan niet toe dat u de oorspronkelijke maker van het werk bent.
Er zijn uitgevers die (her)plaatsing van publicaties op persoonlijke websites uitdrukkelijk toestaan aan auteurs, ook al is het auteursrecht aan de uitgever overgedragen. Lees hiervoor de bepalingen in het 'copyright transfer form'.

Andermans publicaties of werk geplaatst op het internet
Het feit dat een werk (een publicatie, tekst of foto) op het internet staat, wil niet zeggen dat het principieel vrij is van auteursrechten. Anders gezegd: het auteursrecht is ook gewoon op het (gratis) internet van toepassing.
Alleen als bij het werk uitdrukkelijk vermeld wordt, bijvoorbeeld met een creative-commonslicentie, dat het onder bepaalde voorwaarden (her)gebruikt mag worden, mag u het onder die voorwaarden bijvoorbeeld op uw website plaatsen of kopieën maken voor uw onderwijs. In andere gevallen, ook als er niets vermeld staat bij het werk, moet u hiervoor toestemming vragen aan de rechthebbende.
Het is daarbij niet van belang of u het werk van die ander op een gesloten netwerk (intranet, digitale leeromgeving) wilt plaatsen. Ook dan heeft u toestemming nodig.

Hyperlinken naar een beschermd werk
Het plaatsen van andermans werk op een website, dat wil zeggen het daadwerkelijk opslaan van het digitale werk op een netwerkcomputer, is een vorm van publicatie waarvoor u toestemming nodig heeft.
Het plaatsen op uw website van een hyperlink naar andermans werk (dat met zijn toestemming ergens is opgeslagen op een netwerkcomputer) is echter geen vorm van publicatie in de zin van het auteursrecht en is dus gewoon toegestaan. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig van de rechthebbende.

Publicaties voor gebruik bij onderwijs
Het auteursrecht staat toe dat u gedeelten van andermans werk ter toelichting gebruikt in uw onderwijs. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u zonder toestemming van de rechthebbende kopieën van korte gedeelten van een werk mag verspreiden onder de studenten die uw onderwijs volgen of dat digitale kopieën van korte gedeelten van het werk op de digitale leeromgeving geplaatst mogen worden. Wel geldt er de plicht van een duidelijke bronvermelding en moet er voor overname betaald worden ('readervergoeding'). Medewerkers TU/e kunnen op intranet bij Informatie Expertise Centrum de Readerregeling vinden voor de precieze voorwaarden waaronder u andermans werk mag gebruiken bij uw onderwijs.

Gebruik van beeld en geluid
Auteursrechtelijke aspecten van het gebruik van foto's en video's in TU/e audiovisuele producties. Zie rechts op deze pagina te downloaden handleiding.

Citeren en Plagiaat
Plagiaat is het overnemen van (delen van) andermans werk en deze presenteren als eigen werk. Plagiaat is onaanvaardbaar. Meer informatie op de website van Surf over plagiaat in combinatie met het wel toegestane citeren van andermans teksten.


Laatst gewijzigd: 1 januari 2009