Readerregeling

Publicaties gebruiken bij onderwijs

Het auteursrecht staat toe dat u gedeelten van andermans werk ter toelichting gebruikt in uw onderwijs. Dit houdt bijvoorbeeld in dat u zonder toestemming van de rechthebbende kopieën van korte gedeelten van een werk mag verspreiden onder de studenten die uw onderwijs volgen of dat digitale kopieën van korte gedeelten van het werk op de digitale leeromgeving geplaatst mogen worden. Wel geldt er de plicht van een duidelijke bronvermelding en moet er voor overname betaald worden ('readervergoeding').

Medewerkers TU/e kunnen op intranet bij Informatie Expertise Centrum de Readerregeling vinden voor de precieze voorwaarden waaronder u andermans werk mag gebruiken bij uw onderwijs.