Licenties

Met een licentie 'verhuurt' u uw werk door aan een ander toestemming te verlenen om uw werk onder bepaalde voorwaarden te exploiteren, bijvoorbeeld dat het slechts op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied gepubliceerd mag worden. Ook kunt u met een licentie regelen dat bepaalde vormen van gebruik van uw publicatie aan u blijven voorbehouden.
Per saldo hoeft er weinig verschil te bestaan tussen het verlenen van een licentie en het overdragen van het auteursrecht. Met een licentie omschrijft u wat er met uw werk mag gebeuren en mag de licentienemer alleen dat doen wat er is afgesproken terwijl bij een overdracht het gebruik van het werk ook expliciet beperkt kan worden tot een of enkele gebruiksvormen.
Een licentie hoeft niet schriftelijk te worden vastgelegd. Deze kan ook mondeling of stilzwijgend worden verleend.

Licentie tot publiceren
De stichting Surf heeft een website ‘Auteursrechten in het Hoger Onderwijs’ gemaakt met hierin opgenomen een ‘Licentie tot publiceren’. U kunt deze licentie gebruiken bij het aanbieden van uw artikel voor publicatie bij een uitgever.
Wat u ook kunt doen is een Addendum toevoegen aan de copyrightovereenkomst die u heeft ontvangen van de uitgever.

De kern van deze licentie is dat u aan de uitgever toestemming geeft uw publicatie te publiceren in druk en/of in digitale vorm maar dat u tevens het recht behoudt de gepubliceerde versie te mogen gebruiken voor onderwijs- of onderzoekdoeleinden en te mogen plaatsen in het digitale archief (repository) van de instelling waar u werkt. De licentie bepaalt ook dat eventueel op verzoek van de uitgever het publiceren in het repository uitgesteld kan worden tot 6 maanden na publicatie.

Licentie tot deponeren
Zonder uw toestemming mag de TU/e-bibliotheek uw publicatie niet opslaan in het repository van de TU/e. U moet hiervoor toestemming geven.
De stichting SURF heeft hiervoor een 'Licentie tot deponeren' opgesteld die u kunt gebruiken bij het verlenen van deze toestemming. De licentie regelt op welke wijze uw publicatie toegankelijk wordt gemaakt en onder welke voorwaarden dit gebeurt.

Publiceren met een creative-commonslicentie
Wil een ander een werk van u gebruiken, dan moet hij hiervoor aan u toestemming vragen.
Zeker in het huidige internettijdperk, waarbij in principe iedereen kan publiceren op het internet, kan dat lastig zijn. Soms is sowieso onbekend wie de auteursrechthebbende van een op het internet geplaatst werk is of is het onduidelijk hoe u met hem of haar in contact kunt komen.
Met een zogenaamde creative-commonslicentie wordt de zaak 'omgedraaid'. Met een dergelijke licentie geeft u (als auteur) bij uw werk namelijk expliciet aan wat anderen met uw werk mogen doen. U behoudt zo het auteursrecht op uw werk maar u deelt uw werk ook met anderen door aan te geven onder welke voorwaarden zij uw werk mogen gebruiken.
Anderen vallen u ook niet meer lastig met de vraag of zij uw werk mogen gebruiken.
Op de Nederlandse website van Creative Commons  kunt u een keuze maken uit een aantal licenties. Heeft u een licentie gekozen, dan wordt deze bij uw werk geplaatst.