Relevante links auteursrecht

Algemeen

 • http://www.auteursrechten.nl/ (Surf)
 • Auteursrechten in het hoger onderwijs
  Door Surf ontwikkelde website over auteursrecht speciaal gericht op wetenschappelijke auteurs. De website bevat ook uitgebreide informatie over het gebruik van beeld en geluid in het onderwijs. De Praktische tools zijn onderscheiden naar studenten, docenten, onderzoekers en instellingen.
 • Copyright Toolbox .
  De Copyright Toolbox is een door Surf ontwikkeld hulpmiddel voor het maken van een uitgeefovereenkomst of licentie waarin afspraken worden vastgelegd over het publiceren van een wetenschappelijk werk.
 • Het Auteursrechten Informatiepunt van de Rijksuniversiteit Leiden
  De Rijksuniversiteit Leiden kent een prima auteursrechten informatiepunt.
 • Ius mentis
  Website van Arnoud Engelfriet waarin hij algemene auteursrechtelijke kwesties behandelt: wanneer is iets beschermd, hoe lang duurt auteursrecht, wie is de eigenaar en wat mag ik met een werk, etc. Gebaseerd op het Nederlands recht.
 • Wikipedia Auteursrecht
  Het lemma Auteursrecht in Wikipedia (NL)
 • Auteursrecht en onderwijs
  Website waar diverse auteursrechtenorganisaties informatie bieden omtrent het gebruiken van film, muziek en geschreven teksten in het onderwijs.
 • Auteursrecht.nl
  Federatie Auteursrechtbelangen te Den Haag
 • Video over auteursrechten

Citeren en plagiaat

 • Een kernachtige samenvatting van wat toegestaan is bij het citeren van andermans teksten, vindt u op deze Surf-pagina (pdf)

Licenties

 • Licentie tot publiceren
  Onderdeel van de Copyright toolbox. Een door Surf ontwikkelde licentieovereenkomst die auteurs kunnen gebruiken bij het publiceren van hun werk bij een uitgever. Kern van de licentie is dat u het recht behoudt de gepubliceerde versie te mogen gebruiken voor onderwijs- of onderzoekdoeleinden en te mogen plaatsen (eventueel na een embargo van 6 maanden) in het digitale archief (repository) van de instelling waar u werkt. De licentie is in diverse talen beschikbaar.
 • Licentie tot deponeren 
  Onderdeel van de Surf kennissite ‘Auteursrecht in het hoger onderwijs’. Een door Surf ontwikkelde licentie die auteurs kunnen gebruiken bij het deponeren van hun werk (proefschrift, artikel) in het repository van de instelling waar men werkt.
 • Creative commons licenties 
  Website waar auteurs kunnen kiezen uit een aantal standaard licenties waarin bepaald wordt wat anderen met hun werk mogen doen.

Readerregeling

 • Informatie over de regeling betreffende overnames van korte gedeelten en korte werken uit auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijspublicaties, zoals readers. Tevens readermelderformulieren.

Repositories

 • TU/e-repository 
 • Narcis
  In Narcis zijn de publicaties van alle Nederlandse universitaire repositories opgenomen.
 • OpenDOAR
  Een wereldwijd overzicht van academische repositories, uitgegeven door de Universiteit van Nottingham

Open access