Wat is research data management?

Research data management (RDM) betreft de zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele researchcyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken.
Meer concreet beoogt RDM om onderzoeksdata:

  • te beschermen;
  • te delen met anderen, en;
  • vindbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken.

Het beschermen van research dataActief research data management (RDM) begint met het beschermen van onderzoeksdata tegen verlies of ongewenste manipulatie. Bescherming van research data kent de volgende aspecten:

  • data safety, dit is de bescherming van onderzoeksdata tegen fysiek verlies door het veilig opslaan en maken van back-ups van de data;
  • data security, dit is de bescherming van onderzoeksdata tegen ongewilde wijzigingen door ervoor zorgen dat alleen bevoegden toegang tot de data hebben en/of door restricties (‘constraints’) op te leggen aan de data-invoer;
  • data organisatie, dit is de bescherming van data tegen onvindbaarheid door een systematische ordening van de data.

Het delen van research data
Een kernwaarde van RDM is het delen van onderzoeksdata met anderen. Onderzoeksdata worden met anderen gedeeld om twee redenen:

FAIR data – data vindbaar, toegankelijk en bruikbaar maken
Het delen van onderzoeksdata voor hergebruik veronderstelt dat data vindbaar (findable), toegankelijk (accessible), uitwisselbaar (interoperable) en (her)bruikbaar (reusable) zijn. Deze eisen staan bekend als de FAIR-principes voor research data.

“Before being re-usable, your data have first to be usable”