Na je onderzoek

Als een onderzoek is afgerond, dient een dataopslagomgeving meestal aan stringentere eisen te voldoen, onder andere omdat de data voor de lange termijn beschikbaar moeten blijven en de integriteit van data moet worden gewaarborgd. Een data archief is dan de aangewezen oplossing. Het lange-termijn archiveren van data vereist echter enige planning. De volgende overwegingen zouden aan bod kunnen komen:

 • Hoeveel budget heb ik voor lange-termijn data-opslag/data-archivering?
 • Welke eisen stellen de universiteit en onderzoeksfinanciers aan data-archivering?
 • Hoe lang wil ik mijn data minimaal bewaren?
 • Hoe garandeer dat ik dat data en/of dataformats over 10, 15 of 20 jaar nog leesbaar zijn?
 • Wat zijn mijn criteria voor het bewaren en verwijderen van data?
 • Is er een reden waarom de data niet open access kunnen worden gepubliceerd?
 • Welke vorm van toegangscontrole is noodzakelijk voor data in het algemeen, en sensitieve data in het bijzonder (bijv. bepaalde patiëntengegevens of data die geregistreerd zullen worden als intellectueel eigendom)? Kan ik mijn data alleen op verzoek beschikbaar stellen?
 • Welke alternatieven zijn er eventueel voor een data-archief (persoonlijke website, project website of platform) en voldoen die aan financiersvoorwaarden en TU/e beleid?

Er is een veelvoud aan lange-termijn data-archieven beschikbaar – deels discipline-specifiek, deels algemene archieven die alle wetenschappelijke disciplines bestrijken.
Hieronder staat een aantal belangrijke data-archieven en dataregisters:

Data archieven/data repositories:

 • 4TU.Centre for Research Data (voorheen 3TU.Datacentrum): het Nederlandse data-archief voor het delen en veilig bewaren van technisch-wetenschappelijke onderzoeksgegevens. De onderzoeker kan in alle stadia van zijn onderzoek bij 4TU. ResearchData terecht voor advies en ondersteuning met betrekking tot datamanagement.
  4TU.ResearchData is geïnitieerd door de drie technische universiteiten in Nederland (Delft, Eindhoven, Twente) maar biedt bovengenoemde diensten ook aan onderzoekers van andere instellingen. 4TU.ResearchData heeft sinds begin 2013 het Data Seal of Approval. Dit certificaat en de daarbij horende richtlijnen verzekeren de onderzoekers dat de data ook in de toekomst beschikbaar blijvenhttps://dans.knaw.nl/nlhttps://dans.knaw.nl/nl
 • DANS – EASY(Dutch Archiving and Network Services): heeft als missie de duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens te faciliteren en stimuleert duurzame archivering en hergebruik van onderzoekersgegevens. DANS–EASY is van oudsher geworteld in de sociale en geesteswetenschappen. DANS-EASY en 4TU.ResearchData zijn dan ook thematisch complementaire data-archieven voor onderzoekers die in Nederland actief zijn.
 • Zenodo: een Europees initiatief van OpenAire en CERN en fungeert als data repository voor onderzoeksgegevens uit alle onderzoeksgebieden. Zenodo is bovendien geïntegreerd in rapportagelijnen voor onderzoek gefinancierd door de Europese Commissie via OpenAIRE. Zenodo heeft een koppeling met GitHub waardoor je softwarecode uit GitHub kunt integreren in Zenodo. Ook kun je gegevens uit Dropbox uploaden naar Zenodo.
 • Dryad: een Amerikaanse non-profit organisatie die een internationaal discipline-gebaseerd repository aanbiedt waarin onderzoekers wetenschappelijke data beschikbaar kunnen stellen. Dryad concentreert zich op data uit de life sciences. Het accepteert alleen data die ten grondslag liggen aan artikelen. Diverse uitgevers waaronder de Nature Publishing Group en PLOS gebruiken Dryad als data-repository. Een overzicht van de belangrijkste kenmerken van Dryad vind je hier.

Registers van data-repositories
Bovendien zijn er registers van data-archieven waarin je bijvoorbeeld kunt zoeken naar discipline-specifieke data-repositories:

 • Re3data.org: wellicht het meest uitgebreide overzicht van research data-repositories wereldwijd met een handige zoekmachine.
 • ROAR(Registry of Open Access Repositories): een overzicht van open access repositories wereldwijd. Dit register bevat niet alleen repositories van publicaties, maar er kan ook specifiek gefilterd worden op data-repositories.
 • OAD(Open Access Directory): een webpagina met een korte beschrijving van open access data repositories en databases gerangschikt per discipline.
 • MERIL (Mapping of the European Research Infrastructure Landscape): een uitgebreid overzicht van Europese onderzoeksinfrastructuur initiatieven. Je kunt bij het menu Categories en met filters specifiek naar data-repositories zoeken.
 • NARCIS: een landelijk portaal dat toegang biedt tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.

Data tijdschriften
Aangezien het merendeel van de onderzoeksdata tegenwoordig digitaal voorhanden is, kan men data effectief delen door data te deponeren in een data-archief, bij voorkeur met een DOI of andere persistente identifier om vindbaarheid en citatie van de data te garanderen. Datasets kunnen echter ook worden gepubliceerd in een datatijdschrift. Een beknopt overzicht van (bekendere) data tijdschriften vindt je op deze website.