Tijdens je onderzoek

Tijdens een lopend onderzoeksproject is het gebruikelijk om data te delen met collega’s binnen de eigen onderzoeksgroep, maar soms willen onderzoekers samenwerken op (inter)nationaal niveau en dan snel en veilig data kunnen delen. Er zijn diverse mogelijkheden om data gedurende een lopend onderzoeksproject te delen:

 • Netwerkschijven
  Een laagdrempelige manier om kleine tot middelgrote datasets (tijdelijk) te delen is via de groepsnetwerkschijven van de TU/e. In overleg met de ICT afdeling kan het toegangsbeheer tot de netwerkschijven zo worden ingericht dat de gewenste gebruikers toegang hebben tot bepaalde data. Data op de TU/e-netwerkschijven worden dagelijks geback-upt.
  Meer informatie over netwerkschijven, homedrives, kosten en verzoeken voor meer opslagruimte op Data Management Storage service (ICT intranet).

 • SURFdrive
  SURFdrive is een persoonlijke cloudopslagdienst voor het Nederlandse onderwijs en onderzoek, waarmee medewerkers, onderzoekers en studenten gemakkelijk bestanden kunnen opslaan, synchroniseren en delen. SURFdrive voldoet aan de Nederlandse en Europese privacywetgeving (bij Dropbox en Figshare is dat niet noodzakelijk het geval). Bij SURFdrive blijf je bovendien eigenaar van je eigen data, zijn je data veilig opgeslagen op Nederlandse servers en worden je data en gebruikersgegevens nooit aan derden verstrekt. Toegang tot SURFdrive verkrijg je met je instellingsaccount vanuit alle gangbare computers, tablets en smartphones gebaseerd op Windows, Linux, OS X, iOS en Android. TU/e medewerkers krijgen 100 GB gratis opslagcapaciteit per account.
  Meer informatie over SURFdrive op de intranetpagina van ICT.

 • Centrale data opslag TU/e
  Voor dataverzamelingen en databestanden van substantiëlere omvang (vanaf tientallen gigabytes tot tera-/petabyte range) die men voor de langere termijn wil opslaan heeft de TU/e een centrale opslagfaciliteit (Zadara). Neem contact op met ICT services via rdmsupport@tue.nl als je hierover meer informatie wilt.

 • DataverseNL
  Dataverse is een open-source webapplicatie om data op te slaan en te delen, welke oorspronkelijk aan Harvard is ontwikkeld. DataverseNL is een data repository dat specifiek is opgezet voor onderzoekers van een aantal Nederlandse universiteiten en hogescholen. Ook onderzoekers van de TU/e kunnen DataverseNL gebruiken. Het gebruik van DataverseNL is tot 50 GB gratis.
  Data die worden gedeponeerd in DataverseNL kennen versiebeheer. Ook krijgen data een persistente identifier (Handle) en zijn dus citeerbaar. Sterke punten zijn bovendien dat een fijnmazige toegangscontrole tot de data mogelijk is en dat het ruime mogelijkheden biedt om relevante metadata aan de data toe te kennen. Wilt u een DataverseNL account openen, neem dan eerst contact met Leon Osinski van het IEC: RDMsupport@tue.nl.

 • Discipline-specifieke oplossingen
  Omdat wetenschappelijke disciplines vaak specifieke eisen stellen aan het delen van data - met name wat betreft de aan de data toe te kennen metadata – hebben deze vaak ook hun eigen platforms of archieven ontwikkeld voor het samenwerken aan en delen van data. Enkele voorbeelden zijn: Open Science Framework (sociale wetenschappen), OpenML (machine learning), Knowledge Network for Biocomplexity (ecologie) en Gene Expression Omnibus (genetica). Het onderscheid tussen data delen tijdens en na je onderzoek is vaak niet duidelijk te maken bij deze platforms.