Data safety en data security

Data safety is de bescherming van onderzoeksdata tegen fysiek verlies door het veilig opslaan en maken van back-ups van je data. Er zijn diverse mogelijkheden om tijdens je onderzoek je digitale data veilig op te slaan.

 • De netwerkschijven van de TU/e.
  Elke medewerker van de TU/e heeft zijn eigen persoonlijke folder (homedrive). Deze folder (de G-drive) bevat, afhankelijk van de faculteit, 1-10 GB aan opslagruimte. Faculteiten of onderzoeksgroepen kunnen daarnaast ook beschikken over groepsfolders (de S-drive) waar iedereen van de faculteit of groep toegang toe heeft. Groepsfolders kunnen ook gebruikt worden om onderzoeksdata te delen met andere onderzoekers van de TU/e.
  De netwerkschijven zijn geschikt voor het opslaan van kleine tot middelgrote datasets. Data op de TU/e-netwerkschijven worden regelmatig geback-upt.
  Meer informatie over netwerkschijven, homedrives, kosten en verzoeken voor meer opslagruimte op Data Management Storage service (ICT intranet).
 • SURFdrive
  Een cloud opslagservice voor het veilig en betrouwbaar opslaan en delen van data. De datasets worden opgeslagen op Nederlandse servers en worden nooit aan derden verstrekt. Elke TU/e-medewerker kan gebruik maken van SURFdrive (100 GB opslagruimte, toegang met het TU/e-account). Data kunnen ook gedeeld worden met onderzoekers buiten Nederland.
  Meer informatie over SURF-drive op de intranetpagina van ICT;
 • Je eigen (werk)computer
  Gebruik deze om werkkopieƫn van je onderzoeksdata op te slaan. Indien de computer is aangesloten op het TU/e-netwerk zijn de data op afstand toegankelijk met een VPN-verbinding. De data kunnen echter niet met anderen gedeeld worden en voor back-ups van je data dien je zelf te zorgen;
 • Mobiele harde schijven
  Deze zijn goedkoop en gemakkelijk te krijgen. Ze kunnen echter verloren raken, gestolen worden, verouderen en zijn daarom niet geschikt voor de lange-termijnopslag van data;
 • Centrale data opslag TU/e
  Voor dataverzamelingen en databestanden van substantiƫlere omvang (vanaf tientallen gigabytes tot tera-/petabyte range) die men voor langere tijd wil opslaan heeft de TU/e een centrale opslagfaciliteit (Zadara). Neem hiervoor contact op met ICT Services.

Data-archief of een data-repository
Naast veilige opslag van onderzoeksdata wil je soms bepaalde data ook voor de langere termijn (>10 jaar) kunnen gebruiken, raadplegen of beschikbaar stellen aan anderen. In dat geval is een data-archief of een data-repository een geschikte omgeving om je onderzoeksdata te deponeren. Data-archieven stellen vaak eisen aan het format van de data, het gebruik en aan de metadatering en documentatie ervan, hetgeen hogere kosten met zich meebrengt. Meer informatie over data-archieven vind je op de pagina Data delen na het onderzoek.

"Archiving is more than just backing up your data; it's ensuring that your data is preserved in a secure environment for long-term citation and re-use" (Stanford University Library)

Data security
Data security gaat over het beschermen van je onderzoeksdata tegen onbevoegd gebruik. Wie heeft er toegang tot je data en wie niet? Wie mag wijzigingen in je data aanbrengen en wie niet?

 • Groepsfolders op de netwerkschijven van de TU/e bieden de mogelijkheid van toegangscontrole: het delen van datasets met anderen kan in een groepsfolder op file- en folderniveau geregeld worden.
 • DataverseNL is een door het IEC ondersteund platform waar je de beschikbaarstelling van onderzoeksdata aan anderen op een verfijnde manier kunt regelen via het toekennen van toegangsrechten en rollen. Meer informatie over DataverseNL vind je op de pagina Data delen tijdens je onderzoek.