Datamanagementplan

Een datamanagementplan (DMP) is een document waarin men beschrijft welke maatregelen worden genomen ten aanzien van onderzoeksgegevens gedurende de gehele “levenscyclus” van het onderzoek. Een belangrijk doel van een DMP is het optimaal inrichten en organiseren van datamanagement aspecten van het onderzoek om het onderzoeksproject zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.
Aspecten die hierbij onder meer een rol spelen zijn:

  • de omvang van de data
  • de organisatie van de data
  • welke bestandsformaten worden gebruikt
  • beschrijving van de data met passende metadata
  • het waarborgen van de data integriteit door middel van versiebeheer en toegangsbeheer tot data
  • veilige opslag en back-ups van gegevens
  • lange-termijn archivering van data na afloop van een project
  • in kaart brengen van de kosten voor datamanagement 

Een DMP is geen statisch document; een DMP zal gebruikelijk gedurende de loop van het onderzoek geüpdatet worden. Bij aanvang van het onderzoek is het niet onwaarschijnlijk dat je je datamanagementmaatregelen voornamelijk op hoofdlijnen kunt formuleren. Bovendien kunnen nieuwe inzichten gedurende het onderzoek leiden tot een nieuwe onderzoeksrichting in de studie, resulterend in nieuwe datamanagementuitdagingen die om een aanpassing van het DMP vragen.

Een aantal financiers, waaronder NWO, ZonMW en de EC onder het Horizon2020 kaderprogramma, heeft richtlijnen of verplichtingen voor data onderzoeksdata opgesteld.  Deze houden onder meer in dat onderzoekers bij het indienen van hun onderzoeksvoorstel een datamanagement paragraaf moeten opstellen en na toekenning van een fonds een datamanagementplan moeten opstellen. Voor een overzicht van het datamanagement beleid van diverse belangrijke onderzoeksfinanciers ga naar: Voorwaarden van onderzoeksfinanciers.

Templates
De TU/e gebruikt een template voor het maken van een datamanagementplan, dat is opgesteld door het 4TU.Centre for Research Data. Bovendien hebben diverse onderzoeksfinanciers zoals NWO en Horizon 2020 eigen templates opgesteld die dienen te worden ingevuld als onderdeel van een onderzoeksaanvraag:

Hoe kan RDM Support u helpen?
Voor vragen of advies over het opstellen van een datamanagementplan of een datamanagementprotocol, neem contact met Sjef Öllers of Leon Osinski via rdmsupport@tue.nl.