EC Horizon 2020

(maar niet ERC)

De Europese Commissie heeft in het kaderprogramma Horizon 2020 zich tot doel gesteld het vrij beschikbaar stellen van onderzoeksdata te stimuleren. Daartoe heeft men de Open Research Data Pilot in het leven geroepen.

Sinds januari 2017 is de pilot uitgebreid naar alle onderzoeksgebieden: elke onderzoeker die vanaf januari 2017 financiering aanvraagt binnen het Horizon2020 kaderprogramma dient een datamanagementprotocol op te stellen, tenzij men expliciet voor een gehele of partiële opt-out uit de pilot kiest. Een dergelijke opt-out dient wel gemotiveerd te worden.

De EU heeft een overzicht opgesteld met richtlijnen voor research datamanagement.

Onderzoekers die een onderzoeksvoorstel indienen wordt verzocht om een paragraaf over datamanagement op te nemen in hun voorstel.

Als financiering is toegekend binnen het Horizon 2020 kaderprogramma dienen onderzoekers die deelnemen aan de Open Research Data Pilot een datamanagementplan op te stellen. Een eerste versie van dit plan moet binnen zes maanden na de start van het project worden ingeleverd. In het datamanagementplan wordt onder meer aangegeven hoe de data worden gearchiveerd, welk soort data het onderzoek zal opleveren, en hoe data geschikt worden gemaakt voor hergebruik.


H2020 Projecten toegekend voor 1 januari 2017
Onderzoekers die financiering ontvangen binnen de volgende onderzoeksgebieden nemen automatisch deel aan de data pilot:

  • Future and Emerging Technologies
  • Research infrastructures (including e-Infrastructures)
  • Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies
  • Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology: ‘nanosafety’ and ‘modelling’ topics
  • Societal Challenge: Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy - selected topics in the calls H2020-SFS-2016/2017, H2020-BG-2016/2017, H2020-RUR-2016/2017 and H2020-BB-2016/2017, as specified in the work programme
  • Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw materials – except raw materials
  • Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies
  • Science with and for Society
  • Cross-cutting activities - focus areas – part Smart and Sustainable Cities


Voor onderzoekers die binnen de bovenstaande onderzoeksgebieden deelnemen aan de pilot, gelden eveneens deze richtlijnen.

ERC Projecten binnen het H2020 kaderprogramma
Voor ERC projecten gelden richtlijnen die enigszins verschillend zijn van de rest van het H2020 programma. Klik hier voor de RDM richtlijnen van het ERC programma.


Hoe kan RDM Support u helpen?
Voor voorbeelden van ingevulde datamanagementparagrafen en datamanagementplannen of ondersteuning bij het schrijven/reviewen van een datamanagementplan, neem aub contact op met Leon Osinksi of Sjef Öllers van het IEC via rdmsupport@tue.nl.