NWO

Om de data die voortkomen uit NWO-gefinancierd onderzoek zoveel mogelijk toegankelijk en herbruikbaar maken heeft NWO per 1 oktober 2016 besloten een verplicht datamanagementbeleid te implementeren in alle NWO instrumenten. Dateert de startdatum van uw project voor 1 oktober 2016 dan wordt u sterk aangespoord maar niet verplicht uw data toegankelijk en herbruikbaar te maken. Concreet betekent dit dat een datamanagementprotocol is opgenomen in alle calls for proposals die vanaf 1 oktober 2016 zijn gepubliceerd. Het datamanagementprotocol kent twee stappen:1. de onderzoeker dient een datamanagementparagraaf in het onderzoeksvoorstel op te nemen waarbij de onderzoeker een aantal korte vragen over datamanagement dient te beantwoorden;2. de onderzoeker dient na toekenning van de financiering een datamanagementplan op te stellen dat ingediend moet worden waarbij goedkeuring van dit plan door NWO voorwaarde is voor de uiteindelijke subsidieverlening.

Wat wordt van onderzoekers verwacht?
Bij de onderzoeksaanvraag dienen de onderzoekers vier vragen over datamanagement te beantwoorden in de datamanagementparagraaf. Als een aanvraag is toegekend, dient de onderzoeker de paragraaf uit te werken in een datamanagementplan. Vier maanden na toekenning van het project moet de onderzoeker de eerste versie van het datamanagementplan hebben ingediend bij NWO. Het datamanagementplan is een “levend document” en kan gedurende het onderzoek worden aangepast.

Welke ondersteuning kunnen onderzoekers aan de TU/e krijgen?  
Voor voorbeelden van ingevulde datamanagementparagrafen en datamanagementplannen of ondersteuning bij het schrijven/reviewen van een datamanagementplan, neem aub contact op met Leon Osinksi of Sjef Öllers van het IEC via rdmsupport@tue.nl.

Worden de kosten voor datamanagement door NWO vergoed?
De kosten voor datamanagement zijn subsidiabel en kunnen dus opgevoerd worden in de projectbegroting.
Meer informatie over het NWO datamagement protocol en de datamanagementsparagraaf vindt u op de NWO website. NWO heeft bovendien een template beschikbaar gesteld voor het opstellen van een datamanagementplan.