ZonMW en KNAW

Onderzoeksfinanciers hanteren in toenemende mate voorwaarden in zake de omgang met en het beschikbaar stellen van onderzoeksgegevens. Hieronder vindt u de voorwaarden die de Nederlandse onderzoeksfinanciers ZonMw en KNAW stellen aan de omgang met onderzoeksgegevens:

ZonMw
ZonMw stimuleert datamanagement in haar projecten. Vergelijkbaar met het beleid van NWO dienen de onderzoekers bij de subsidieaanvraag een opzet van een datamanagementplan bij te voegen. Een volledig uitgewerkt datamanagementplan moet worden opgesteld als de subsidieaanvraag is toegekend. ZonMw verlangt bovendien dat onderzoekers in het datamanagementplan aangeven welke maatregelen men neemt om data FAIR te delen en archiveren.


Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Elk onderzoeksvoorstel dat bij de KNAW wordt ingediend dient een dataparagraaf te bevatten. De KNAW heeft een handvat opgesteld om een dergelijke dataparagraaf op te stellen. Bovendien vraagt de KNAW onderzoekers om onderzoeksdata na afronding van het onderzoek te registreren en op te slaan in een data-archief (Zie: KNAW-beleid voor open access en digitale duurzaamheid).

Hoe kan RDM Support u helpen?
Voor voorbeelden van ingevulde datamanagementparagrafen en datamanagementplannen of ondersteuning bij het schrijven/reviewen van een datamanagementplan, neem aub contact op met Leon Osinksi of Sjef Ă–llers van het IEC via rdmsupport@tue.nl.