Over Pure

Pure; het nieuwe CRIS op de TU/e

De Technische Universiteit Eindhoven heeft gekozen voor Pure als opvolger van het  onderzoeks-informatiesysteem Metis. Pure is een vooraanstaande softwareoplossing voor gevalideerde onderzoeksinformatie, en kent vele voordelen ten opzichte van zijn voorganger.

CRIS & Repository : terminologie

Een current research informatiesysteem (CRIS) is een database of informatiesysteem waarin gegevens over onderzoek bij een instelling worden opgeslagen en beheerd. Een CRIS zorgt ervoor dat de instelling en haar onderzoekers inzicht verkrijgen over research output in de vorm van publicaties en datasets, om zo onderzoeksactiviteit te kunnen meten. Het bedrijfsleven, publiek en de media gebruiken een CRIS om geïnformeerd te worden over het onderzoek dat wordt uitgevoerd bij de instelling.

De gehele verzameling onderzoekspublicaties bij een instelling worden doorgaans omschreven als een repository. De term wordt zowel gebruikt voor het systeem waarmee een eindgebruiker de full text en metadata kan raadplegen, als voor de collectie zelf. Een repository is een van de manieren om te voldoen aan open access publiceren; het onderbengen van een auteursversie in een repository wordt gezien als de groene route, waarmee kosteloos aan open access verplichting kan worden voldaan.

Het CRIS system wordt gebruikt om full text en metadata aan te leveren cq. te uploaden, het resultaat wordt getoond en is doorzoekbaar in een repository-interface. In 2015 wordt het huidige CRIS systeem (Metis) vervangen door het nieuwe product Pure. De repository interface wordt vervangen na afronding van het Pure-implementatieproject.

Wat is Pure?

Pure is oorspronkelijk gemaakt door het Deense bedrijf Atira, dat nu deel uitmaakt van Elsevier. Pure wordt gebruikt door vele gerenommeerde universiteiten wereldwijd.

Concept
Pure stelt TU/e onderzoekers in staat om onderzoek op te slaan, te beheren en te publiceren vanuit eenzelfde systeem, ondersteund door project-, organisatie- en staf-informatie. Het systeem aggregeert onderzoeksinformatie vanuit interne en externe bronnen. Publicaties kunnen handmatig worden ingevoerd of (automatisch) opgehaald uit bronnen als Scopus, Web of Science, arXiv en Mendeley.

Het hoofdconcept is dat iedere onderzoeker op de campus een Pure gebruiker wordt, en daarmee het beheer krijgt over de eigen research (output), met de mogelijkheid om dit beheer te delegeren aan een groepsbeheerder. Organisatie- en personeelsgegevens worden gesynchroniseerd met HR systemen, waardoor een relatie tussen deze gegevens en publicaties kan worden gelegd (handmatig of automatisch). Het systeem heeft mogelijkheden om onderzoekers te identificeren aan de hand van kenmerkende gegevens, daarmee een koppeling te leggen met online onderzoeksgegevens, om vervolgens aanvullende metadata te downloaden in Pure. Een nieuwe mogelijkheid (die nog niet aanwezig was in Metis), is de synchronisatie van projectgegevens in het systeem, waardoor gebruikers gecombineerde informatie kunnen ontvangen over projecten en research.

Webinterface
Pure maakt gebruik van een webinterface, die diverse moderne browsers ondersteunt zoals Internet Explorer, Chrome, Firefox en Safari. De webinterface stelt TU/e gebruikers in staat om toegang te krijgen tot onderzoeksinformatie en deze te beheren vanaf een willekeurige plek, zonder de noodzaak een client applicatie te hoeven installeren op de PC. Werken in Pure is een kwestie van navigeren in de browser naar de TU/e toegangspagina, waar ingelogd kan worden met de TU/e netwerk-inlog gegevens.

Waar worden uw publicaties en bijbehorende metadata opgeslagen?

Pure biedt twee mogelijkheden voor het opslaan en aanbieden van onderzoeksinformatie; in de cloud en lokaal. Uit beveiligingsoverwegingen en om te kunnen koppelen met lokale databases (zoals het personeelsbestand) is er gekozen voor een lokale implementatie. Full text versies van publicaties worden opgeslagen in Pure, waarbij de toegang wordt geboden voor externe gebruikers, of wordt beperkt tot campus only of alleen Pure gebruikers, met de mogelijkheid om publicatie-(meta)data voor te behouden aan bepaalde (aan de publicatie gelinkte) auteurs/gebruikers.

Open access

Pure assisteert TU/e onderzoekers bij het navolgen van de regelgeving vanuit de EU en de Nederlandse overheid ten aanzien van open access. Door het bepalen van publicatie-deadlines via externe bronnen en met behulp van bibliotheekpersoneel, en gebruik te maken van projectinformatie opgeslagen in Pure, kan een link gelegd worden tussen de financier en de bijbehorende open access verplichtingen.

Direct na de implementatie van Pure kunnen onderzoekers het bij Pure behorende repository gebruiken als open access publicatiekanaal. In een later stadium zullen de rapportage- en notificatie-mogelijkheden worden ingezet om onderzoekers te informeren over open access verplichtingen in verband met de eigen publicaties.

Employee Pages

Pure levert tevens een aantal gegevens voor uw persoonlijke webpagina op de TU/e website (Employee pages, afgekort EP). Via de interface van Pure kunnen een aantal van deze gegevens (ook die van ondersteunend personeel) worden bijgewerkt. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de intranetpagina over de Employee Pages.

Waar kan ik meer informatie ontvangen?

  • Website: Deze pagina zal veelvuldig worden bijgewerkt met informatie over de projectvoortgang.

  • Email: Indien u specifieke vragen heeft over het project, kunt u deze richten aan pure@tue.nl

  • Twitter: U kunt ons ook volgen op Twitter voor projectstatus-updates en nieuws: @TuePure.

  • FAQ: Met specifieke vragen over het gebruik van Pure kunt u ook terecht in de Pure FAQ