Verrijkte publicaties

Onderzoekers en docenten hebben dankzij de mogelijkheden die het internet biedt gemakkelijk een brede toegang tot wetenschappelijke bronnen. Niet alleen publicaties komen beschikbaar, maar ook de onderliggende dataverzamelingen, modellen en algoritmen. Door het toevoegen van de achterliggende data en modellen bij een artikel, wordt het gemakkelijker om de resultaten te verifiëren, reproduceren en hergebruiken. We noemen een dergelijk artikel met toevoegingen een 'Verrijkte Publicatie'

Wat is een Verrijkte Publicatie?

Een Verrijkte Publicatie bestaat uit een publicatie, meestal in de vorm van tekst, verrijkt met extra materialen. Een publicatie kan een artikel in een tijdschrift, een proefschrift, rapport, notitie of een hoofdstuk uit een boek zijn. Voorwaarde is dat het over (wetenschappelijk) onderzoek gaat en een interpretatie of analyse bevat van primaire data of een afgeleide daarvan. Het begeleidende materiaal kan bijvoorbeeld bestaan uit onderzoeksdata, beeldmateriaal ter illustratie, metadatasets en post-publicatie data zoals commentaren en ranking gegevens.
Door de veranderende post-publicatie data is het mogelijk dat een Verrijkte Publicatie zich blijft doorontwikkelen in de tijd.
Een Verrijkte Publicatie kan ook gebruik maken van andere Verrijkte Publicaties en de daarbij behorende databronnen. Het is dus mogelijk dat de ene Verrijkte Publicatie onderdeel uitmaakt van een andere Verrijkte Publicatie.
 
Voorbeelden en tools
Er zijn tools ontwikkeld die het gemakkelijker moeten maken voor onderzoekers om zelf verrijkte publicaties te maken. Twee voorbeelden van een verrijkte publicatie gemaakt met behulp van het semantisch web tool Escape:


Er is een poster ontwikkeld die het maken van een verrijkte publicatie in beeld brengt. De poster laat ook het voorbeeld zien van de met ESCAPE  verrijkte TUD-proefschrift  van Bas Wols.  
Afhankelijk van het soort verrijkte publicatie dat men wil, kiest men voor een tool. Lees hiervoor de handleiding voor het maken van verrijkte publicaties op www.surf.nl/vpmaken. Of neem voor informatie over te gebruiken tools contact op met Leon Osinski, data librarian IEC.

Uitgebreide informatie
Voor uitgebreide informatie over Verrijkte Publicaties zie de website van SURF.