Voor- en nadelen van open access

Voordelen van open access publiceren

  • Open access verhoogt de zichtbaarheid en impact van het eigen werk omdat open access artikelen verhoudingsgewijs vaker gedownload en geciteerd worden dan artikelen uit niet open access tijdschriften.
  • Een open en vrije toegang tot wetenschappelijke kennis, informatie en data versterkt de basis voor kennisoverdracht (onderwijs), kennisontwikkeling (onderzoek) en kennisvalorisatie;
  • Ontwikkelingslanden, kleine of gespecialiseerde onderzoekinstellingen en het MKB hebben toegang tot alle open access artikelen
  • Open access artikelen worden sneller gepubliceerd dan artikelen in een niet open access tijdschrift
  • Open access artikelen bereiken een breder lezerspubliek dan artikelen in een niet open access tijdschrift

Nadelen van open access publiceren

  • Betrouwbare open access tijdschriften hebben nog niet altijd dezelfde reputatie opgebouwd als traditionele tijdschriften, waardoor zij minder aanzien genieten
  • Open access is vooralsnog niet goedkoper dan de huidige licentiekosten. Dit kan open access publiceren een kostbare aangelegenheid maken
  • Onbetrouwbare open access tijdschriften proberen auteurs te misleiden en geld afhandig te maken