Open Access beleid Europese Commissie FP7 *

Groen open access aanbevolen maar niet verplicht
Voor peer-reviewed wetenschappelijke tijdschrift artikelen die voortkomen uit door FP7 gefinancierd onderzoek wordt open access aanbevolen. Aangemoedigd wordt om het artikel binnen 6 maanden na de publicatiedatum open access te deponeren in een repository, bijvoorbeeld het TU/e repository. Dit is wordt ook wel groen open access genoemd..


Aanvullende bepalingen voor beurzen met ‘Special Clause 39’

Is uw project gefinancieerd door het FP7 programma? Dan kan het zijn dat in uw grant agreement Special Clause 39 is opgenomen. In dat geval gelden er aanvullende voorwaarden rondom open access.

In Special Clause 39 laat de Europese Commissie u alle vrijheid om te publiceren in een tijdschrift van uw keuze. U bent niet verplicht om open access te publiceren. Wel wordt van u verwacht dat u uw publicatie deponeert in een repository, bijvoorbeeld het TU/e repository, en probeert uw artikel open access te maken.

Als de uitgever in de copyrightvoorwaarden het open access aanbieden van uw artikel via het repository niet toestaat, wordt u geacht contact op te nemen met de uitgever en hierover in onderhandeling te treden. De correspondentie moet u bewaren, als bewijs dat u voldaan heeft aan de inspanningsverplichting. Ook bij een negatieve uitkomst.

Ondersteuning IEC bij Special Clause 39
Het aantal TU/e grants met Special Clause 39 is relatief laag. Wilt u weten of de clausule op uw project van toepassing is, neem dan contact op met het Informatie Expertise Centrum via openaccess@tue.nl .

De contactpersonen open access van het Informatie Expertise Centrum ondersteunen u graag en kunnen voor u de procedure rondom deze inspanningsverplichting afhandelen met uw uitgever. 

Post grant open access fonds voor afgeronde FP7 projecten

De Europese Commissie is in 2015 een pilot gestart om open access publicaties te financieren die voortkomen uit afgeronde FP7 projecten. Projecten die korter dan twee jaar geleden beëindigd zijn, kunnen deelnemen aan de pilot.
Deze pilot is per 30 april 2017 afgesloten. Manuscripten die na deze datum worden geaccepteerd komen niet meer in aanmerking voor financiering vanuit het fonds.

Per project kunt u maximaal 3 open access publicaties aanmelden voor vergoeding van de open access publicatie kosten. Voor artikelen en vergelijkbare publicaties geldt een maximum € 2000 per publicatie, voor monografieën een maximum van € 6000.

De volgende open access publicaties komen in aanmerking voor vergoeding, mits peer-reviewed:

  • wetenschappelijke artikelen
  • conferentiebijdragen
  • hoofdstukken in een boek
  • monografieën
  • data en software publicaties  

Tijdschriftartikelen komen alleen in aanmerking voor vergoeding, als deze worden gepubliceerd in een volledig goud open access tijdschrift onder een CC-BY licentie. Artikelen gepubliceerd in zogenaamde ‘hybride’ tijdschriften komen niet in aanmerking voor vergoeding. (Een hybride tijdschrift is een abonnementstijdschrift waarin individuele artikelen tegen betaling van een open access fee voor lezers vrij toegankelijk zijn.)

Als u gebruikt wilt maken van het open access fonds, moet u uw publicatie aanmelden op het moment dat uw publicatie is geaccepteerd door de uitgever. Open access publicaties die verschijnen tijdens de looptijd van het FP7 project komen niet in aanmerking voor de financiering uit het fonds.

De open access factuur van de uitgever hoeft u zelf niet te betalen, deze wordt rechtstreeks betaald uit de pilot. Het is niet mogelijk achteraf een publicatie aan te melden wanneer deze al is gepubliceerd.

Wilt u gebruik maken van het post-grant FP7 publicatiefonds?
Neem contact op met het Informatie Expertise Centrum via openaccess@tue.nl. De TU/e open access contactpersoon meldt uw publicatie aan voor het post-grant FP7 publicatiefonds en verzorgt voor u de administratie.


* De informatie op deze webpagina is een beknopte weergave van de  open access financieringsvoorwaarden voor de TU/e. Neem voor gedetailleerde informatie contact op met de open access contactpersonen TU/e (openaccess@tue.nl), of kijk op de website van de Europese Commissie.

Laatst gewijzigd op 11-05-2017