NWO beleid vanaf 1-12-2015

Nieuw NWO beleid rondom open access publiceren*

Voor ‘call for proposals’ vanaf 1-12-2015

De nieuwe NWO subsidieregeling heeft betrekking op elke ‘call for proposals’ die NWO open heeft gesteld vanaf 1 december 2015. Aan de subsidievoorwaarden van voor deze datum opengestelde calls en lopende onderzoeksprojecten verandert niets.

Nieuw NWO open access beleid

Open access verplicht voor alle wetenschappelijke NWO-publicaties, waaronder peer-reviewed tijdschriftartikelen, wetenschappelijke boeken, monografieën, conferentiebijdragen en proefschriften.
Publicaties voortkomend uit onderzoek dat door NWO gefinancierd is, dienen op moment van publicatie direct voor iedereen vrij toegankelijk te zijn. Een embargo is niet toegestaan door NWO. U kunt uw publicatie open access maken op drie manieren:

  • Optie 1: Groen open access via het TU/e Repository (kosteloos)
  • Optie 2: Volledig goud open access publiceren (extra financiering NWO)
  • Optie 3: Hybride open access publiceren

Optie 1: Groen open access via het TU/e Repository (kosteloos)
U kunt uw publicatie in veel gevallen kosteloos open access maken via het TU/e Repository. NWO eist dat uw publicatie in het repository open access wordt gemaakt zonder embargo, direct vanaf de publicatiedatum.

Let op: ook een vroege niet-peer reviewde auteursversie mag open access voor NWO
In tegenstelling tot andere funders stelt NWO geen beperkende voorwaarden aan de versie van de publicatie die open access gemaakt wordt. Dit betekent dat ook zogenaamde pre-prints voldoen aan de open access voorwaarden van NWO. Hierin vormt NWO een uitzondering.

Een pre-print is een eerste ruwe versie van de publicatie, zonder aanpassingen uit het peer-review proces. Hierdoor kan de inhoud van een pre-print afwijken van het daadwerkelijk gepubliceerde artikel. Een groot deel van de uitgevers staat het toe een pre-print open access te maken in het TU/e Repository, vanaf de publicatiedatum, zonder extra kosten. Omdat het peer-review proces een belangrijk onderdeel is van wetenschappelijk publiceren, plaatsen onderzoekers bij voorkeur de eindversie van hun artikel na peer-review in het TU/e Repository. In het geval dat de uitgever dit niet toe staat zonder embargo, kunt u echter ook kiezen om de pre-print (voor peer-review) in het TU/e Repository te plaatsen. Zo kunt u toch kosteloos voldoen aan de nieuwe open access voorwaarden van NWO.

NWO is zich ervan bewust dat Open Access via pre-reviewversies niet de optimale vorm van Open Access is. Indien een onderzoeker toch kiest voor een tijdschrift dat slechts deponering van pre-reviewversies toestaat, adviseert NWO om duidelijk bij het artikel te vermelden dat het om een pre-reviewversie gaat. Geïnteresseerden in het onderzoek kunnen dan zelf contact opnemen met de auteur voor een eindversie van het artikel.

Wat moet u zelf doen?
Heeft u een NWO grant en moet u voldoen aan de nieuwe open access voorwaarden? Neem dan contact op met de open access contactpersonen van het IEC via openaccess@tue.nl. Zij gaan voor u na of en welke versie kosteloos open access gemaakt kan worden in het TU/e Repository en helpen u bij de registratie. Zo hoeft u geen onnodige kosten te maken voor open access publiceren.

Het IEC zal uw publicatie automatisch open access maken vanaf de publicatiedatum, wanneer dit is toegestaan door de uitgever. Daarmee hebt u kosteloos voldaan aan de open access voorwaarde van NWO.

Optie 2: Volledig goud open access publiceren (extra financiering NWO)
U kunt er voor kiezen om in een volledig goud open access tijdschrift of boek te publiceren, in plaats van in een traditioneel abonnementen-tijdschrift of boek. De volledige inhoud van dit tijdschrift of boek is open access beschikbaar vanaf de publicatiedatum, inclusief uw publicatie. Er worden geen abonnementsgelden gevraagd door de uitgever. Een auteur betaalt in veel gevallen wel APC’s, de zogenaamde “article processing costs”. Deze kosten voor open access publiceren kunnen variëren van enkele honderden tot duizenden euro’s per artikel.

NWO wil deze vorm van publiceren aanmoedigen, en heeft een extra stimuleringsfonds beschikbaar voor publicaties in volledig goud open access tijdschriften en boeken. Per project geldt een maximaal 6000 euro. Indienen van aanvragen kan op ieder moment binnen 6 maanden na definitieve publicatie, totdat de beschikbare middelen uitgeput zijn.

Optie 3: Hybride open access publiceren
U kunt er ook voor kiezen om uw artikel open access te publiceren in een zogenaamd hybride tijdschrift. In hybride tijdschriften is de inhoud in principe alleen voor lezers met een abonnement te lezen, maar kunnen individuele artikelen tegen betaling open access worden gepubliceerd. Vrijwel alle traditionele wetenschappelijke tijdschriften bieden deze optie aan. Uw artikel is daarmee vanaf de publicatiedatum open access, en daarmee voldoet u aan de nieuwe open access voorwaarden van NWO.

Een auteur betaalt hiervoor aan de uitgever APC’s, de zogenaamde “article processing costs”. Deze kosten zijn bij hybride tijdschriften vaak hoog, gemiddeld hoger dan bij volledig goud open access tijdschriften. Het risico bestaat dat een uitgever dubbel betaald krijgt door de universiteit: zowel vanuit de abonnementskosten als vanuit individuele APC’s.

NWO verbiedt onderzoekers niet om in zogenaamde hybride tijdschriften te publiceren, maar zij willen deze vorm van publiceren niet aanmoedigen. NWO stelt daarom geen extra funding beschikbaar vanuit het NWO stimuleringsfonds. Eventuele hybride open access publicaties moeten door onderzoekers uit het eigen onderzoeksbudget betaald worden.

De TU/e heeft met een aantal uitgevers afspraken gemaakt waardoor auteurs kosteloos hybride open access kunnen publiceren, of met een korting. Meer informatie leest u op onze website.

Naleving door NWO op de open access verplichting
Om haar onderzoekers nog beter bewust te maken van het belang van openbare kennis, heeft NWO aangekondigd vanaf 2016 regelmaat steekproefsgewijs controleren of resultaten van door NWO gefinancierd onderzoek daadwerkelijk open access beschikbaar zijn. Het niet naleven van deze voorwaarden staat gelijk aan het niet naleven van andere voorwaarden die aan NWO-subsidie zijn verbonden. Als hier sprake van is zal NWO in eerste instantie in gesprek gaan met de projectleider. NWO heeft de bevoegdheid om in uiterste gevallen van niet-naleving van haar subsidievoorwaarden (een deel van) de verleende subsidie in te trekken of lager vast te stellen. Vanaf 2018 gaat NWO de aangescherpte subsidievoorwaarden strikt toepassen.

Ondersteuning bij het NWO open access beleid
Heeft u een project lopen bij NWO? Dan kunt u voor ondersteuning altijd contact opnemen met de TU/e open access contactpersonen. Zij geven u graag advies op maat geven, en denken met u mee over de meest praktische opties voor uw publicaties.

Financiering
Wilt u open access publiceren bij een uitgever en maakt u hiervoor kosten? Dan stelt NWO per onderzoeksproject een extra publicatiefonds beschikbaar van maximaal 6000 euro. Indienen van aanvragen kan op ieder moment binnen 6 maanden na definitieve publicatie, totdat de beschikbare middelen uitgeput zijn.
Let op! Vanaf juni 2015 komen alleen open access artikelen in volledig open access tijdschriften in aanmerking voor vergoeding vanuit het NWO publicatiefonds. Dit zijn tijdschriften waarin de hele inhoud van het tijdschrift standaard open access wordt gepubliceerd.

NWO: conferentiebijdrage voor open access spreker
De Conferentiebijdrage is bedoeld voor aanvullende activiteiten die Open Access onder de aandacht brengen tijdens wetenschappelijke conferenties. NWO stelt per aanvraag maximaal 2.500 euro beschikbaar. Onderzoekers kunnen doorlopend een verzoek indienen; er is geen sluitingsdatum.

NWO, beleid vanaf 1-12-2015
LooptijdVan toepassing voor grants toegekend uit ‘call voor proposals’ die NWO open heeft gesteld vanaf 1 december 2015
VerplichtPublicaties voortkomend uit onderzoek dat door NWO gefinancierd is, dienen op moment van publicatie direct voor iedereen vrij toegankelijk te zijn. Een embargo is niet toegestaan door NWO.
Publicatie versieElke versie van de publicatie wordt geaccepteerd door NWO. Dit betreft de niet-peer reviewede auteursversie, de peer-reviewde auteursversie en de uitgeversversie.
Neem hiervoor contact op met de open access contactpersonen van het IEC via openaccess@tue.nl 
Toegestaan embargoGeen embargo toegestaan. Een versie van de publicatie moet vanaf de publicatiedatum open access beschikbaar zijn.
KostenPer onderzoeksproject is een extra publicatiefonds beschikbaar van maximaal 6000 euro, voor het open access maken van een peer-reviewed artikel of peer-reviewed boek. De bijdrage kan alleen gebruikt worden voor het publiceren in volledig goud open access tijdschriften, niet voor het publiceren in hybride tijdschriften. De bijdrage kan niet gebruikt worden voor het publiceren van een proefschrift. Indienen van aanvragen kan op ieder moment binnen 6 maanden na definitieve publicatie, totdat de beschikbare middelen uitgeput zijn.
Vermelden in de publicatieBij publicatie van resultaten van het gesubsidieerde onderzoek wordt de steunverlening van NWO vermeld. Hierbij dient tevens het projectnummer te worden vermeld. In het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans wordt de naam van NWO als volgt vertaald:
–Netherlands Organisation for Scientific Research;
–Organisation Néerlandaise pour la Recherche Scientifique;
–Niederländische Organisation für wissenschaftliche Forschung;
–Organizzazione nazionale olandese per la ricerca scientifica;
–Organización neerlandesa de investigaciones científicas
Meer informatie voor TU/e medewerkersContactpersonen open access, TU/e
ir. Sjef Öllers en dr. ir. Marjet Elemans via: openaccess@tue.nl
Meer informatie algemeen

* De informatie op deze webpagina is een beknopte weergave van de meest belangrijke open access financieringsvoorwaarden voor de TU/e. Neem voor de meest actuele gegevens altijd contact op met de open access contactpersonen TU/e (openaccess@tue.nl), of kijk op de website van de NWO.

Laatst gewijzigd op 26 juli 2016