ORCID

Creëer uw ORCID!

Als onderzoeker kan het moeilijk zijn om je werk te onderscheiden van andere wetenschappers, omdat namen niet uniek zijn. ORCID (Open Researcher and Contributor iD) biedt een uniek, persistent ID voor onderzoekers die helpt uw ​​onderzoeksactiviteiten en output te onderscheiden van die van andere onderzoekers met vergelijkbare namen om ervoor te zorgen dat u krediet krijgt voor uw werk. Het is bedoeld om onderzoekers te verbinden met al hun onderzoeksoutputs, inclusief publicaties, subsidies en datasets.

ORCID is een non-profit organisatie die wordt ondersteund door een wereldwijde gemeenschap van organisaties, waaronder universiteiten, uitgevers, financiers, beroepsverenigingen en andere belanghebbenden in het onderzoeksecosysteem. Samen heeft deze wereldwijde gemeenschap van ORCID een tool gemaakt die de vele beschikbare auteur-ID-nummers aan één ID koppelt en waarmee gegevens van de onderzoeker tussen systemen kunnen worden gedeeld. Deze persistente digitale ID fungeert als een DOI (Digital Object Identifier) ​​voor onderzoekers die kan worden gebruikt om alle onderzoeksoutputs van een individu te koppelen en deze gegevens tussen andere onderzoekssystemen kan uitwisselen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

  • Het gebruik van ORCID vergroot de zichtbaarheid en vindbaarheid van uw publicaties en onderzoeksgegevens. Systemen als Scopus en Web of Science bieden hun gebruikers de mogelijkheid om aan de hand van een ORCID ID in hun databases te zoeken. Onderzoeksresultaten die gekoppeld zijn aan een ORCID zijn in dergelijke bibliografische databases makkelijker terug te vinden dan resultaten die niet gekoppeld zijn.
  • Aangezien ORCID een systeem is dat wereldwijd wordt gebruikt en dat niet gelinkt is aan één specifieke universiteit, kunt u eenvoudig alle informatie die hierin geregistreerd is met u ‘meenemen’ als u een aanstelling aan een andere universiteit aanvaardt. Informatie over nieuwe publicaties wordt, bij gebruik van de auto-update functie, automatisch aan uw ORCID –profiel toegevoegd.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor - en hebt controle over de zichtbaarheid van alle gegevens, zoals beschreven in de ORCID privacy policy

U kunt uw ORCID in 4 eenvoudige stappen aanmaken en beginnen te gebruiken:

  1. Creëer – maak snel, eenvoudig en gratis een ORCID aan op https://orcid.org/register
  2. Verbinden - Link alle andere auteur IDs in uw ORCID profiel
  3. Toevoegen – Registreer uw ORCID in Pure in uw persoonlijk profiel: https://pure.tue.nl
  4. Gebruik – Voeg uw ORCID toe wanneer u publicaties indient of financiering aanvraagt

Een belangrijk basisprincipe van ORCID is dat u zelf de verantwoordelijkheid draagt voor uw ORCID identifier. U moet zich zelf registreren via de ORCID-website en u kunt ook zelf instellen welke informatie er aan deze identifier is gekoppeld. Voor alle gegevens in het ORCID-profiel geldt eveneens dat u zelf kunt aangeven welke informatie openbaar wordt gemaakt en welke informatie privé moet blijven. Lees meer op: https://orcid.org/about/what-is-orcid/principles

Neem voor vragen contact op met pure@tue.nl