TU/e open access beleid

TU/e open access beleid in internationale context

TU/e open access beleid vanaf 1 april 2015
Het TU/e open access beleid geeft op een praktische wijze invulling aan nationaal en internationaal beleid rondom open access van wetenschappelijke publicaties. De TU/e legt auteurs geen verplichting op om open access te publiceren bij een uitgever. Een auteur behoudt de vrijheid van tijdschriftkeuze. Auteurs kunnen in specifieke situaties wel te maken krijgen met een open access verplichting vanuit extern (mede)gefinancierd onderzoek.

Het College van Bestuur en de decanen ondersteunen groen open access. Vanaf 1 april 2015 wordt aan TU/e auteurs gevraagd om alle peer-reviewed tijdschrift artikelen te registreren en de finale geaccepteerde auteursversie (post-print) aan te leveren voor in het TU/e repository. Een auteur hoeft de publicatie enkel te uploaden, het Informatie Expertise Centrum faciliteert het verdere open access proces.

Het IEC controleert voor de auteur de copyrightvoorwaarden, en maakt een artikel automatisch open access vanaf het moment dat dit juridisch is toegestaan. Aan het open access beschikbaar stellen via de TU/e zijn voor de auteur geen kosten verbonden. In een grote meerderheid kan uw publicatie (na verloop van tijd) open access worden gemaakt.

Dit beleid heeft als doel zoveel mogelijk TU/e publicaties kosteloos open access beschikbaar te stellen via het TU/e repository. Hiermee volgt de TU/e het (inter)nationaal beleid en in specifieke gevallen voldoet een auteur ook kosteloos aan de verplichtingen van externe financiers zoals de Europese Commissie.

Goud open access: open access deals, geen apart TU/e budget
TU/e auteurs die zijn aangemerkt als 'corresponding author' kunnen kosteloos of met korting open access publiceren in circa 4000 tijdschriften waar de TU/e een open access overeenkomst mee heeft afgesloten. Dit geldt voor medewerkers en studenten.

Wiltu open access publiceren in een tijdschrift dat buiten deze deals valt? Dan moet u hiervoor vaak article processing charges (APC's) betalen. De TU/e heeft hiervoor geen apart fonds beschikbaar. Wilt u betaald open access publiceren, dan zult u deze kosten binnen uw eigen onderzoeksgroep of faculteit moeten afstemmen en registreren.


Open access is verplicht voor academische jaarprijzen

Vanaf het jaar 2015 geldt dat alleen Master afstudeerscripties en PhD proefschriften in aanmerking komen voor een TU/e academische jaarprijs, als deze (inmiddels) open access beschikbaar is in het TU/e repository. Deze eis geldt niet voor PDEng eindverslagen.


Open access beleid externe financiers

Wanneer uw onderzoek extern gefinancierd is, door bijvoorbeeld NWO of de Europese Commissie, kunt u via uw onderzoeksfinancier mogelijk open access financiering aanvragen. Wij kunnen u uitleg geven over de opties en bieden graag ondersteuning bij de aanvraag.


Open access beleid in de Nederlandse context
De Nederlandse rijksoverheid heeft scherpe open access doelstellingen gesteld voor de publicaties van Nederlandse universiteiten. In 2018 moet 60% van de publicaties open access beschikbaar zijn, in 2024 100%. De VSNU monitort jaarlijks de open acces cijfers per universiteit, in de categorie├źn groen, hybride en goud open access. NWO  verplicht vanaf december 2015 open access voor wetenschappelijke publicaties.


Open access beleid in de Europese context

Vanaf 1 januari 2014 verplicht de Europese Commissie dat publicaties verschenen binnen Horizon 2020 open access worden binnen een vastgestelde termijn. In mei 2016 hebben de Europese ministers van onderzoek en innovatie besloten dat vanaf 2020 alle Europese wetenschappelijke artikelen open access beschikbaar moeten zijn. Lees hier het Europese besluit.