Upload uw publicatie in het TU/e Repository

De auteursversie van uw publicatie kosteloos groen open access beschikbaar stellen via het TU/e Repository

Het Informatie Expertise Centrum werkt samen met onderzoekers om publicaties zo eenvoudig mogelijk open access te maken. Auteurs hoeven hun publicatie alleen te registreren en te uploaden. Het IEC zoekt uit of, en zo ja wanneer, de publicatie open access mag worden. Vanaf het moment de uitgever open access via het TU/e Repository toestaat, maakt het IEC een publicatie open access. Het TU/e Repository is een wereldwijde full-text publicatie database en vergroot de zichtbaarheid van het werk.

In het TU/e repository kunnen de volgende typen publicaties open access worden aangeboden. De procedure verschilt per type publicatie: