FAQ

Veel gestelde vragen


Welke termen gebruiken uitgevers voor de finale auteursversie?

Uitgevers gebruiken verschillende termen voor de finale auteursversie. Hieronder staan enkele voorbeelden:
Elsevier - Accepted author manuscripts (AAMs)
Emerald - Your own final version of your article
Nature Publishing Group - Author’s version of the accepted paper
Springer - An author-created version of his/her article
Taylor & Francis - Author’s Accepted ManuscriptStaat de juiste metadata bij mijn publicatie in het TU/e repository, zodat naar mijn artikel geciteerd kan worden?
Ja, in het TU/e Repository wordt altijd de metadata van het gepubliceerde artikel getoond. Daarbij is ook de DOI (link) naar het gepubliceerde artikel op de website van de uitgever zichtbaar.


Waarom moet ik de finale auteursversie uploaden?
Bij maar liefst 94%¹ van de TU/e gepubliceerde artikelen staat de uitgever het toe om de finale auteursversie van een peer-reviewed tijdschrift artikel open access te maken via het TU/e repository. Soms na een vertraging van enkele maanden tot twee jaar. Het IEC maakt een publicatie pas open access in het repository als dit wordt toegestaan door de uitgever.

De meeste uitgevers staan het niet toe om een uitgeversversie van een artikel open access te maken, dit mag slechts in 8% van de gevallen. Daarom vraagt de TU/e in het bijzonder om finale auteursversies van publicaties, met als doel de TU/e publicaties kosteloos open access te maken.

1)  Cijfers volgen uit meting van gepubliceerde peer-reviewed tijdschrift artikelen in het kalenderjaar 2015

 

Mag ik ook de uitgeversversie uploaden?
Ja, dat mag maar de TU/e vraagt in principe alleen om de finale auteursversie. Wanneer u daarbij extra de uitgeversversie wilt uploaden kan dit wel. Deze uitgeversversie zal in de meeste gevallen niet open access gemaakt kunnen worden, omdat een uitgever dit niet toestaat. Er wordt daarom standaard gelinkt via een DOI naar de uitgeversversie op de website van de uitgever.

 

Mag ik ook een eerste auteursversie uploaden (pre-print)?
Ja, maar het IEC vraagt hier alléén naar als het door de uitgever niet is toegestaan om de finale auteursversie na peer-review open access te maken in het TU/e Repository. Deze eerste auteursversie versie, ook wel de pre-print of het ingediende manuscript genoemd, is een versie van het artikel zonder de peer-review correcties. Deze versie voldoet wel aan de voorwaarden van NWO rondom open access, maar voldoet niet aan de voorwaarden die de Europese Commissie stelt aan open access.

 

Waarom maakt de TU/e onderscheid tussen een peer-reviewed tijdschrift artikel en een andere type publicatie?
De TU/e sluit hiermee aan bij de internationale en nationale richtlijnen rondom open access. Diverse financiers, waaronder de Europese Commissie, hebben een open access verplichting voor peer-reviewed tijdschrift artikelen, maar nog niet voor de overige type publicaties. De verwachting is dat er in de toekomst meer aandacht zal komen voor het open access maken van onder andere congresverslagen, boeken en proefschriften. In dat geval zal de TU/e opnieuw naar haar beleid kijken.

 

Wie is verantwoordelijk voor het open access maken van de publicaties?
Het registreren van het artikel en het uploaden van de bijbehorende finale auteursversie, is de verantwoordelijkheid van de onderzoeker. Het controleren van de metadata is de verantwoordelijkheid van het Informatie Expertise Centrum (IEC).

In het geval van een peer-reviewed tijdschrift artikel is het de verantwoordelijkheid van het IEC om de bijbehorende uitgeversvoorwaarden te controleren en het artikel open access beschikbaar te stellen via het repository wanneer dat is toegestaan.

Bij alle andere type publicaties is het de verantwoordelijkheid van de auteur om de status “open” of “restricted” of "embargoed" in te stellen.

 

Waar vind ik meer informatie over het gebruik van Pure?
Op de website www.tue.nl/pure . Hier staan onder andere korte handleidingen, nieuws en mededelingen en een link naar de Pure FAQ-pagina.http://w3.tue.nl/nl/diensten/iec/producten_diensten/metis/

 

1. Laakso M. Green open access policies of scholarly journal publishers: a study of what, when, and where self-archiving is allowed. Scientometrics. 2013;99(2):475-494. doi:10.1007/s11192-013-1205-3.