Proefschrift aanleveren

Uiterlijk 4 weken voor promotie moet ingeleverd worden bij het Informatie Expertise Centrum:

  • Pdf van de definitieve versie van het proefschrift
  • Het ondertekende ‘Verklaringsformulier opname proefschrift in collectie en TU/e Repository’
  • Het ondertekende ‘Toestemmingsformulier decaan embargo proefschrift’ (indien van toepassing).

Lever deze bestanden graag aan via IEC.Digitaal@tue.nl. Als het proefschrift te groot is voor e-mail, dan graag een downloadlink aanleveren.

Uiterlijk 2 weken voor promotie moet ingeleverd worden bij het Informatie Expertise Centrum 2 exemplaren van de gedrukte versie.
N.B. Voor promovendi die vallen onder promotiereglement 2015 is deze termijn 1 maand.

Proefschriften hebben in beginsel een openbaar karakter. Alle proefschriften worden opgenomen in de bibliotheekcollectie. Recente proefschriften staan in de fysieke bibliotheekcollectie ter inzage. De digitale versie wordt standaard open access aangeboden via het TU/e Repository.

Aanleveren gedrukte proefschriften bij de Bibliotheek TU/e
Voor het aanleveren van 2 exemplaren van de gedrukte versie van uw proefschrift aan de Bibliotheek kunt u tijdens kantooruren terecht bij de informatiebalie van de bibliotheek. U kunt deze exemplaren ook per interne post toesturen naar MF 0.152. Indien uw proefschrift uitsluitend als handelseditie verschijnt, wil de bibliotheek 3 exemplaren ontvangen.

Verklaringsformulier ondertekenen en inleveren
Gelijktijdig met het verstrekken van het digitale proefschrift via het uploadformulier, moet een promovendus het getekende ‘Verklaringsformulier opname proefschrift in collectie en TU/e Repository’ digitaal inleveren. Hiermee gaat de promovendus akkoord met opname in de fysieke collectie en het digitale TU/e Repository.

Download verklaringsformulier

In speciale gevallen een embargo aanvragen
Het College van Promoties heeft vastgesteld dat vanaf 1 september 2015 in beginsel alle proefschriften openbaar worden aangeboden, tenzij de promovendus vooraf toestemming heeft verkregen van de decaan van de faculteit om hiervan af te wijken. Een embargo moet gelijktijdig met het inleveren van de proefschriften bij het Informatie Expertise Centrum kenbaar worden gemaakt.

Inhoudelijke redenen om een tijdelijk embargo aan te vragen zijn:

  • Bepaalde hoofdstukken uit uw proefschrift zullen nog als artikel verschijnen
  • Een octrooi of patent zal worden aangevraagd met de resultaten van uw proefschrift
  • Uw proefschrift wordt als handelseditie uitgegeven

Lees meer over het aanvragen van een embargo