Proefschrift aanleveren

Uiterlijk 1 maand voor promotie moet ingeleverd worden bij het Informatie Expertise Centrum:

  • 2 exemplaren van de gedrukte versie
  • één pdf-file van het digitale proefschrift
  • het ondertekende verklaringsformulier

Proefschriften hebben in beginsel een openbaar karakter. Alle proefschriften worden opgenomen in de bibliotheekcollectie. Recente proefschriften staan in de fysieke bibliotheekcollectie ter inzage. De digitale versie wordt standaard open access aangeboden via het TU/e Repository.

Aanleveren gedrukte proefschriften bij de Bibliotheek TU/e
Voor het aanleveren van 2 exemplaren van de gedrukte versie van uw proefschrift aan de Bibliotheek kunt u tijdens kantooruren terecht bij de informatiebalie van de bibliotheek. U kunt deze exemplaren ook per interne post toesturen naar MF 0.152.
Indien uw proefschrift uitsluitend als handelseditie verschijnt, wil de bibliotheek 3 exemplaren ontvangen.

Aanleveren digitale versie van het proefschrift (pdf-file)
De digitale versie van het proefschrift in pdf-formaat kunt u mailen naar IEC.digitaal@tue.nl.
Mocht de pdf te groot zijn om te mailen, dan kunt u het document ook sturen met een file sender. We raden aan om gebruik te maken van de SURF filesender (https://www.surffilesender.nl/) (gratis voor TU/e medewerkers). SURF filesender is ook geschikt om bestanden extra veilig met encryptie versturen.

Verklaringsformulier ondertekenen en inleveren
Gelijktijdig met het verstrekken van het digitale proefschrift en/of de gedrukte exemplaren aan het Informatie Expertise Centrum, moet een promovendus het getekende ‘Verklaringsformulier opname proefschrift in collectie en TU/e Repository’ inleveren. Hiermee gaat de promovendus akkoord met opname in de fysieke collectie en het digitale TU/e Repository.

In speciale gevallen een embargo aanvragen
Het College van Promoties heeft vastgesteld dat vanaf 1 september 2015 in beginsel alle proefschriften openbaar worden aangeboden, tenzij de promovendus vooraf toestemming heeft verkregen van de decaan van de faculteit om hiervan af te wijken. Een embargo moet gelijktijdig met het inleveren van de proefschriften bij het Informatie Expertise Centrum kenbaar worden gemaakt.

Inhoudelijke redenen om een tijdelijk embargo aan te vragen zijn:

  • Bepaalde hoofdstukken uit uw proefschrift zullen nog als artikel verschijnen
  • Een octrooi of patent zal worden aangevraagd met de resultaten van uw proefschrift
  • Uw proefschrift wordt als handelseditie uitgegeven