Proefschrift als handelseditie

Wordt uw proefschrift (ook) als handelseditie uitgegeven? Dan gelden een aantal speciale aandachtspunten:

2 of 3 fysieke exemplaren aanleveren?

  • Indien uw proefschrift als standaard gedrukt en als handelseditie verschijnt, hoeft u slechts 2 exemplaren aan te leveren van de standaard gedrukte versie van uw proefschrift bij het Informatie Expertise Centrum.
  • Indien uw proefschrift uitsluitend als handelseditie verschijnt, wil het Informatie Expertise Centrum 3 exemplaren ontvangen van de handelseditie. In de praktijk komt deze situatie zelden voor.

    Het derde exemplaar wordt opgenomen in het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek. De promovendus ontvangt in dit geval een vergoeding van € 25,- van de bibliotheek.


Embargo voor de digitale versie van uw proefschrift?

  • Het kan zijn dat u contractuele afspraken hebt gemaakt met uw uitgever, waardoor het juridisch niet toegestaan is uw digitale proefschrift (direct) open access aan te bieden. In dat geval kunt u een embargo aanvragen voor de digitale versie