Vergoedingsregeling

Vergoedingsregeling proefschriften door faculteiten
Een aantal faculteiten heeft een regeling om een vergoeding voor de drukkosten van het proefschrift te verstrekken aan de promovendus. Voor het verkrijgen van deze vergoeding moet aan enkele voorwaarden zijn voldaan:

  • De gedrukte exemplaren van het proefschrift zijn ingeleverd bij de bibliotheek
  • De promovendus geeft aan de TU/e toestemming om de digitale versie van het proefschrift open access aan te bieden via het TU/e Repository

Alleen als aan beide bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal het Informatie Expertise Centrum aan de promovendus een schriftelijke verklaring hiervan geven. Dit kan de promovendus bij de faculteit gebruiken om een vergoeding voor de drukkosten aan te vragen.

Het Informatie Expertise Centrum geeft alleen de verklaring af, maar is niet betrokken bij de vergoedingsregeling van faculteiten. Wilt u weten of uw faculteit deze optie biedt? Of heeft u vragen over de voorwaarden en de hoogte van de vergoeding? Dan moet u contact opnemen met uw eigen faculteit.

Extra vergoeding voor proefschriften als handelseditie
Een promovendus die aantoonbaar uitsluitend een handelseditie uitbrengt bij een uitgever, wordt gevraagd 3 exemplaren bij de informatiebalie van de bibliotheek in te leveren. De promovendus kan hiervoor een vergoeding van € 25,- aanvragen bij de bibliotheek. Dit staat los van de vergoedingsregeling van faculteiten.