Nieuws over de collectie

Deze pagina vermeldt nieuwe (proef)abonnementen op e-boek pakketten, tijdschriften, databases en andere digitale bronnen.

We stellen uw feedback op prijs, vooral aangaande proefabonnementen, e-mail naar: IEC.helpdesk@tue.nl 

Nieuwe abonnementen en proefabonnementen

 • ASME Ebook Collection
  Binnen deze collectie worden per jaar ca. 20 nieuwe titels gepubliceerd. Terreinen als hernieuwbare energie, multidisciplinary engineering, bio-engineering en pijpleidingen.
  http://ebooks.asmedigitalcollection.asme.org/browsebooks.aspx#Year
   
 • Cambridge University Press:

  Cambridge MRS Advances 2016-2017
  MRS Advances is een nieuw peer-reviewed online-only tijdschrift met daarin impact-rijk onderzoek, meer in het bijzonder snel verschijnende rapporten van voortgaand onderzoek, afkomstig van MRS. Het tijdschrift besteedt aandacht aan nieuwe en opkomende wetenschap en geeft weer hoe onderzoekers werken, schrijven, publiceren en hun resultaten delen. De artikelen behandelen relevante en actuele onderwerpen diepgaand.
  https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-advances

  Cambridge MRS 1980-2015
  De MRS Online Proceedings Library Archive bevat meer dan 100.000 peer-reviewed papers online - proceedings gepubliceerd vanaf Volume 1 tot en met de MRS Spring Meeting van 2015. De archive is volledig doorzoekbaar en kan per congres of op onderwerp gerangschikt en bekeken worden.
  https://www.cambridge.org/core/journals/mrs-online-proceedings-library-archive
   
 • Emerald: een nieuwe collectie en een uitbreiding van enkele al eerder aangeschafte collecties
  1. Emerald Business, Management and Economics; uitgebreid met collectie 2019
  2. Emerald Social Sciences; uitgebreid met collectie 2019

   
 • JoVe

  JoVe video journal 2019-2021
  JoVE publiceert de peer-reviewed, PubMed-geindexeerde video methods journal. Artikelen omvatten video-demonstraties van hoge kwaliteit en uitvoerige tekstprotocollen die wetenschappelijke reproduceerbaarheid en productiviteit faciliteren. Onderwerpen zijn onder meer nieuw technieken, innovatieve toepassingen van bestaande technieken, en kwaliteits-protocollen in de natuurwetenschappen en life sciences. De Impact factor in 2016 is 1.232
  https//www.jove.com/journal

  JoVe Science Education 2019-2021 (proef)
  Docenten en studenten gebruiken de innovatieve video-collecties in de JoVE Science Education Library om sleutelbegrippen en fundamentele technieken tijdens de opleiding beter te doceren en aan te leren. Eenvoudige en begrijpelijke video-demonstraties behandelen een groot aantal vakken als biologie, chemie, milieukunde, psychologie, klinische geneeskunde en technische wetenschappen.
  https://www.jove.com/science-education-library
   
 • Royal Society of Chemistry

  De RSC eBook Collection is nu volledig van 1968-2018.
   
 • Springer Nature

  Springer Materials (trial until end of 2019)
  Springer Materials is een uitgebreide database voor het identificeren van eigenschappen van stoffen, en bevat data vanuit materiaalwetenschappen, natuurkunde, fysische en anorganische chemie, technische wetenschappen en andere verwante gebieden. 
  De nieuwste toevoeging aan het platform, SpringerMaterials Interactive, behelst een set geavanceerde functionaliteiten voor het visualiseren en analyseren van data. Tot deze functionaliteiten behoren bijvoorbeeld interactieve grafieken, dynamische data-tabellen, en zij-aan-zij vergelijkingen van materialen/eigenschappen.
  Het platform is vooral bestemd voor academische instellingen en overheidsinstanties die zich in hun onderzoek richten op materiaalwetenschappen, fysica, chemie, en technische wetenschappen, en ondersteunt onderzoek en ontwikkeling binnen bedrijven op het gebied van de chemische industrie, petroleum en petrochemie, halfgeleiders en elektronische materialen, optische metalen, ceramics, polymeersynthese en - verwerking, en materialen voor brandstoffen en energietoepassingen.

  https://materials.springer.com/

  Springer eBook Collections
  Archive Business and Economics pre 2005 English/international edition

  ebook 2018-2019 collecties Springer:

  -eBook Package – Biomedical & Life Sciences English/International
  -eBook Package – Chemistry & Material Science
  -eBook Package – Computer Science
  -eBook Package – Earth & Environmental Science
  -eBook Package – Energy
  -eBook Package – Engineering
  -eBook Package – Mathematics and Statistics
  -eBook Package – Medicine
  -eBook Package – Physics and Astronomy
  -eBook Package – Professional and Applied Computing
  -eBook Package – Behavioral Science & Psychology
  -eBook Package – Business & Management
  -eBook Package – Economics & Finance
  -eBook Package – Social Sciences
  https://link.springer.com/
   
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy Archives (toegang campus only)

  De Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) is zo opgezet dat ieder lemma wordt bijgewerkt en actueel gehouden door een expert of groep experts in het betreffende vakgebied. Ieder nieuw lemma en iedere meer omvangrijke update wordt pas gepubliceerd na goedkeuring door een deskundige redactieraad. Zo blijft dit dynamische naslagwerk voldoen aan strenge normen qua academisch gehalte en is het steeds gebaseerd op het nieuwste onderzoek.
  Toegang campus only: http://library.tue.nl/sepia/
   
 • Statista; the portal for statistics.

  Toegang tot meer dan een miljoen statistieken en feiten
  http://www.statista.com/
  Statista is een on-line statistische portal. Het geeft toegang tot data afkomstig van marktonderzoeks- en opinieonderzoeks-instituten, van bedrijfsorganisaties en overheidsinstanties, in de Engelse en Duitse taal. Het platform bevat meer dan een miljoen statistieken over meer dan 80.000 onderwerpen uit meer dan 18.000 bronnen. Statista bevat statistieken en resultaten van peilingen in de vorm van staafdiagrammen en tabellen. Het voornaamste business-model van het platform is het bieden van toegang tot kwantitatieve data aan bedrijven, onderwijsgevenden en onderzoekers.
   
 • Wiley naslagwerken
  Nieuw voor 2019:

  Comprehensive Physiology
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/cphy

  The Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science
  http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470400531

  Wiley Encyclopedia of Management 3e
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118785317

  Comprehensive Organic Name Reactions and Reagents
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470638859

  Supramolecular Chemistry
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470661345

  Handbook of Heterogeneous Catalysis
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527610044

  Characterization of Materials
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/0471266965

Uw feedback

Graag horen wij wat de bevindingen zijn met de trials en nieuwe abonnementen! E-mail naar IEC.helpdesk@tue.nl