Lenen door Studenten TU/e

Studenten van de TU/e kunnen boeken lenen met een geldige campuskaart. Als student TU/e kun je maximaal 20 publicaties gelijktijdig in leen hebben.

Boeken lenen
Met je collegekaart kun je bij het uitleenselfservice station op vloer 1 zelf je boeken uit– en inchecken.

Uitleentermijn
Boeken worden uitgeleend voor een periode van 4 weken. Indien niet gereserveerd door een andere lener kan de uitleentermijn verlengd worden. Je kunt items maximaal 3 keer verlengen. 

Rappels
Na het verstrijken van de uitleentermijn van een publicatie ontvangen leners via e-mail een 1e, 2e en 3e herinnering.

Boeteregeling
Bij overschrijding van de leentermijn is een boete verschuldigd aan de Bibliotheek.