Gebruiksvoorwaarden digitale artikelen

De Universiteitsbibliotheek heeft voor het gebruik van digitale tijdschriften en bestanden licentiecontracten afgesloten met uitgevers en informatieleveranciers.
De toegang tot deze elektronische media is beperkt tot medewerkers en studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en externen met een geldige bibliotheekpas*) en is geregeld via campustoegang, d.w.z. werkstations geregistreerd in het IP-domein van de Technische Universiteit Eindhoven, en via authenticatie als medewerker of student van de TU/e.

De gebruiker dient zich te houden aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

 1. De digitale tijdschriften en bestanden mogen alleen worden gebruikt binnen de academische context van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en studie.
 2. Commercieel gebruik van de digitale informatiebronnen is verboden.
 3. De gebruiker mag de digitale informatiebronnen niet gebruiken voor een instelling of onderneming buiten de TU/e waaraan hij/zij is verbonden.

Daarnaast is het gebruik van digitale tijdschriften en bestanden aan een aantal andere gebruiksvoorwaarden gebonden:

 • Printen en downloaden van losse artikelen en delen van hoofdstukken van boeken is alleen voor eigen gebruik toegestaan.
 • Het systematisch downloaden, verspreiden, afdrukken of opslaan van substantiële delen van gelicentieerd materiaal is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan gelicentieerd materiaal via Internet of elektronische netwerken openbaar te maken.

Overtredingen die de Universiteitsbibliotheek vaststelt of waarop zij door de uitgevers wordt geattendeerd, worden gemeld aan de dienst ICT van de Technische Universiteit Eindhoven. Iedere klacht wordt onderzocht en de gebruiker wordt benaderd over zijn of haar niet geoorloofd gedrag. Mogelijke juridische of financiële consequenties zijn voor de overtreder van de licentievoorwaarden.
Overtreding van de gebruiksvoorwaarden kan ertoe leiden dat toegang tot het betreffende bibliotheekbestand door de uitgever voor de gehele TU/e wordt dichtgezet.

Voor meer informatie of bij twijfel over het toegestane gebruik kunt u contact opnemen met de afdeling IEC.Mediaverwerking@tue.nl

*) Externe bezoekers met een geldige bibliotheekpas kunnen gebruikmaken van de 2 raadpleeg pc's in de bibliotheek. Hiervoor dient men zich te melden bij de informatiebalie om een aanvraagformulier computergebruik te tekenen en ID bewijs te tonen. De bibliotheek kan u dan een tijdelijke toegang verlenen voor de duur van uw bezoek, met een maximum van 3 uur.
De raadpleeg pc's zijn uitsluitend bestemd voor het raadplegen van informatiebronnen waarvoor de Bibliotheek TU/e licenties afsluit met uitgeverijen en overige wetenschappelijke informatiebronnen op internet.

Hierbij geldt bovendien:

 • Het gebruik maken van tekstverwerkingsprogramma’s is niet toegestaan. 
 • Het gebruik van externe opslag media is niet toegestaan.
 • Kortstondig gebruik voor communicatie (e-mail) is toegestaan.
 • Te alle tijde dient u zich te houden aan de Gedragscode Computergebruik TU/e (in te zien bij de balie).
 • De dongel dient uiterlijk om 22.30 uur worden ingeleverd bij de balie.
  Bij niet tijdig inleveren, zoek raken of schade worden de kosten verhaald op de lener.