Intreeredes en afscheidscolleges

Op de TU/e is het een goed gebruik dat een nieuwe hoogleraar door een intreerede de academische gemeenschap informeert over zijn vak en de voorgenomen activiteiten.
Hoogleraren die met emeritaat (pensioen) gaan krijgen de gelegenheid een afscheidscollege voor te dragen. De intreeredes en afscheidscolleges worden ook als boekje gepubliceerd.

Locatie: de Blauwe Zaal

Zowel de intreerede als het afscheidscollege vindt over het algemeen plaats op een vrijdagmiddag om 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Het verdient aanbeveling in een vroegtijdig stadium bij het bureau voor Promoties en Plechtigheden een datum te reserveren. 

Intreerede

Een intreerede is afgestemd op collega-hoogleraren uit de eigen, maar ook uit de andere faculteiten. De inleiding op het onderwerp van de intreerede is gericht op het grote publiek. De intreerede komt overeen met de tekst van het boekje, maar het boekje kan uitgebreider en wetenschappelijker van aard zijn. De intreerede geeft collega-hoogleraren inzicht in samenwerkingsmogelijkheden op onderwijs- en onderzoekgebied. In enkele gevallen vindt vooraf aan een intreerede een symposium plaats. Voor het symposium worden verschillende gastsprekers uitgenodigd.

Afscheidscollege

Hoogleraren die met emeritaat (pensioen) gaan krijgen de gelegenheid een afscheidscollege te geven. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als bij de intreerede.

De redes digitaal

Bekijk hier de redes digitaal.