Promoties

Het doctoraat is de hoogste Nederlandse graad waarmee een wetenschappelijke studie wordt bekroond. De bijbehorende titel is doctor. Het behalen van een doctoraat heet promotie.Een promotie bij de TU/e vindt plaats onder begeleiding van een promotor. Deze wordt benoemd door het College voor Promoties. De proefschriften van de TU/e worden geregistreerd bij de universiteitsbibliotheek.