TU/e Academic Awards ceremonie

Tijdens de TU/e Academic Awards ceremonie worden jaarlijks de TU/e academische jaarprijzen uitgereikt. Ook wordt de Marina van Damme beurs uitgereikt aan een getalenteerde TU/e alumna.

MomenTUm 27 september

In 2018 werd voor het eerst MomenTUm georganiseerd; the academic celebration of the year. Daarin werden de Dies Natalis, de uitreiking van het eredoctoraat, de Academic Awards,  de uitreiking van de Marina van Damme Beurs en de uitreikingen van de Bachelordiploma’s samengevoegd in een feestelijke dag, bestaande uit één grote ceremonie en een groot feest. Iedereen was welkom: studenten en medewerkers, maar ook ouders, vrienden, alumni en relaties.

Dit jaar vindt MomenTUm plaats op vrijdag 27 september 2019 om 16.00 uur in het Forum van gebouw MetaForum. Daaraan voorafgaand zal vanaf 14.00 uur in de Senaatszaal van het Auditorium de uitreiking van de academic awards plaatsvinden met aansluitend de bekendmaking van de winnaars.

De winnaars worden daarna feestelijk onthaald tijdens MomenTUm.
.

Academic Awards

De TU/e draagt met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek bij aan de vooruitgang van de technische wetenschappen en aan de ontwikkeling van technologische innovaties. Met de academische jaarprijzen zetten we jaarlijks ons talent met het beste afstudeerwerk, het beste ontwerprapport en het beste promotieproject in de etalage.