Eindpresentatie QME-CE ontwerpproject van Nikita Kruis

Datum:
09 januari
Tijd:
13:00 - 13:30
Locatie:
Flux 0.300, TU/e, De Zaale, 5612 AJ Eindhoven

Ontwerp en Implementatie van een dashboard om proactiviteit te stimuleren, en kwaliteit en veiligheid m.b.t. Medische Technologie te waarborgen in Rijnstate.

Abstract

Een veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis vraagt om een proactieve houding van de afdelingen die traditioneel verantwoordelijk zijn voor het beheer en beleid rond medische technologie maar ook van leidinggevende en medewerkers van de zorgafdelingen. Dit past bij de trend in Rijnstate waarin verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de werkvloer worden neergelegd.

Binnen dit ontwerpproject is er samen met gebruikers een dashboard ontwikkeld om informatie m.b.t. medische apparatuur inzichtelijk te maken. Daarmee is draagvlak m.b.t. medische technologie gecreëerd en wordt een proactieve houding van betrokkenen gedurende de levenscyclus van medische apparatuur gestimuleerd.

De implementatie van het dashboard is breed gecommuniceerd en wordt sindsdien door steeds meer medewerkers als kwaliteitsborging en informatiebron gebruikt. Met de overgang van een project naar beheersituatie is doorontwikkeling van het dashboard gewaarborgd, en heeft het ziekenhuis een duurzame tool die medewerkers in staat stelt op een proactieve manier veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis te waarborgen.