TU Eindhoven benoemt decaan Philip de Goey (werktuigbouw) voor een derde termijn

23 mei 2019

De Goey geldt als de drijvende kracht achter het winnen van energie uit de verbranding van metaalpoeder.

image

Het College van Bestuur van de TU Eindhoven heeft decaan Philip de Goey van de faculteit Werktuigbouwkunde herbenoemd voor een derde bestuursperiode. De Goey is decaan sinds 2011 en al ruim dertig jaar actief aan de Eindhovense universiteit. Hij studeerde Theoretische Fysica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde in 1988 aan de faculteit Natuurkunde van de TU/e. Na zijn promotie vervolgde hij zijn loopbaan als universitair docent. In 2000 benoemde de TU/e hem tot voltijdhoogleraar.

Rector Magnificus Frank Baaijens van de TU/e benadrukt de kwaliteiten van De Goey. “Onder leiding van Philip de Goey is de faculteit werktuigbouwkunde uitgegroeid tot een robuuste faculteit met een zeer hoog niveau van onderwijs en onderzoek. De faculteit staat nationaal en internationaal in hoog aanzien, wat onder meer blijkt uit de uitstekende visitatie-scores.”

Philip de Goey is (co-) auteur van meer dan 400 wetenschappelijke publicaties. De onderzoeksgroep van professor De Goey werkt al jaren aan schone en huidige verbrandingstechnieken. Een bijzonder kansrijke techniek is vier jaar geleden gestart is om energie uit de verbranding van metaalpoeder te winnen. De Goey geldt als de drijvende kracht achter het wetenschappelijke werk aan deze zogenaamde Metal Fuels. Bij het verbranden van ijzerpoeder komt veel warmte vrij, dat bijvoorbeeld ingezet kan worden voor stoomproductie in de industrie. Bovendien kan het dienen als alternatief voor kolen in energiecentrales en als brandstof voor vrachtauto’s en schepen.

Binnen vijf tot tien jaar beoogt De Goey met zijn onderzoeksgroep Metal Fuels de vertaalslag te maken naar allerlei toepassingen op het gebied van duurzame energie. Het metaalpoeder kan namelijk een duurzaam alternatief zijn voor kolen. De Technische Universiteit Eindhoven bouwt hiervoor een industrieel demonstratiesysteem op het terrein van Metalot in Budel. De provincie Noord-Brabant heeft daarvoor een subsidie van 1 miljoen euro ontvangen. Ook het bedrijfsleven financiert mee.

‘Met dit demonstratiesysteem willen we aantonen dat verbranding van metaalpoeder - ijzerpoeder in dit geval - op grote schaal mogelijk is’, zegt professor De Goey daarover. Eerder dit jaar werd bekend dat Swinkels Family Brewers (voorheen Bavaria NV) metaalpoeder gaat gebruiken als duurzame brandstof om stoom te produceren voor hun brouwproces. Ze gaan dit doen met behulp van een installatie gebouwd door studenten en onderzoekers van de TU Eindhoven, engineeringbedrijven en Metalot.

Loopbaan

In zijn rol als decaan heeft de Goey van de faculteit Werktuigbouwkunde een sterke faculteit gemaakt met een sterk team aan onderzoekers. Zo ook loodste De Goey de faculteit in 2014 en 2015 door een periode van stevige bezuinigingen en financiële tekorten. Dit jaar start de ingrijpende verbouwing van faculteitsgebouw Gemini en De Goey zal daarin een belangrijke rol spelen.

De Goey startte zijn carrière aan de TU/e. Na zijn promotietraject was hij van 1988 tot 1995 universitair docent. De periode daarna (1995-2000) was hij universitair hoofddocent Verbrandingstechnologie aan de TU/e. Sinds 2000 is hij hoogleraar en in 2002 werd hij wetenschappelijk directeur van de Combustion Technology groep. De Goey is sinds 2011 visiting professor aan BIT in Beijing; in 2014 werd hij daar benoemd tot hoofdwetenschapper van het Chinese 111-programma. Hij was voorzitter van platform 'Clean and Efficient Combustion' STW-SZV (2001-2005) en programmaleider van STW perspectief-programma Clean Combustion Concepts (2008-2015).

De Goey is lid van de raad van projectleiders van onderzoeksscholen JMBC, OSPT, lid van de Raad van Bestuur van het Combustion Institute (2004-2020) en secretaris van het Executive Committee van de Raad van Bestuur (2016-2020). Daarnaast was hij hoofdredacteur van het toptijdschrift Proceedings van het Combustion Institute. De Goey is momenteel lid van de wetenschappelijke adviesraad van OWI Aachen, en van de Engineering School van Aalto University. In 2010 ontving De Goey de Simon Stevin Meester 2010, de hoogste Nederlandse prijs in technische wetenschappen (€ 500.000). In 2018 werd hij verkozen tot fellow van het Combustion Institute.