Examencommissie

Taken en verantwoordelijkheden

De examencommissie is verantwoordelijk voor het afnemen van examens en tentamens en de organisatie en coördinatie hiervan. Juridisch advies wordt indien nodig via ESA verkregen.

De taken zijn onder andere:

  • Beslissingen over de goedkeuring van onderwijseenheden;
  • Beslissingen over regelingen die in afwijking van de geldende bepalingen op verzoek van de student kunnen worden getroffen;
  • Beslissingen omtrent vrijstellingen;
  • Voorbereiding en vaststelling van de uitslag van examens;
  • Het treffen van maatregelen bij inbreuk op orde tijdens een tentamen.
Samenstelling
Voorzitterprof.dr.ir. Natal van Riel
SecretarisJosé Janssen
Ledendr. ir. Peter Bovendeerd (plv voorzitter)
prof.dr.ir. Luc Brunsveld
prof.dr. Jan de Boer
dr. J.A. Post (extern lid - UMC Utrecht)
Adviseurs

dr. René van Donkelaar
drs. Claartje Boskman
ir. Marian van Wershoven
dr.ir. Mariëlle Bosboom