Faculteitsbestuur

Taken en verantwoordelijkheden

Het bestuur is belast met de algemene leiding van de faculteit. Dat betreft o.a. het organiseren en inrichten van de faculteit, het vaststellen van onderwijs- en onderzoeksprogramma’s, regelingen en het toezicht op de uitvoering van de facultaire programma’s. Het bestuur formuleert de facultaire strategie en beleid op het gebied van onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie in wisselwerking met de wetenschappelijke programma-eigenaren.

Het bestuur van de faculteit bestaat uit vier leden. De decaan is voorzitter en wordt bijgestaan door een vice-decaan (lid van het wetenschappelijk personeel) en een directeur bedrijfsvoering. De opleidingsdirecteur Bachelor, coördinator Graduate Program en een student zijn adviseur-leden van het bestuur.

Samenstelling

Decaan (voorzitter)prof.dr. Peter Hilbers
Vice-decaan (onderzoek)prof.dr.ir. Cees Oomens
Vice-decaan (onderwijs)prof.dr.ir. Luc Brunsveld
Directeur Bedrijfsvoeringmr. Rob Debey
Student-lid (adviseur)Vera Koomen
Adviseurdr. René van Donkelaar
SecretariaatLucienne Coolen

Voor vragen aan het faculteitsbestuur kunt u mailen met het secretariaat.