Ondersteunende diensten

De onderstaande onderdelen ondersteunen het faculteitsbestuur en de secties van Biomedische Technologie bij het uitvoeren van hun taken.

Faculteitsbureau

Het faculteitsbureau biedt ondersteuning aan de processen rondom onderwijs, onderzoek en valorisatie. Dit gebeurt vanuit de disciplines personeelsbeleid, financiën, ICT, huisvesting, juridische zaken, communicatie, arbo en milieu en interne zaken. Het secretariaat completeert het geheel. Het bureau wordt geleid door de directeur bedrijfsvoering. De directeur is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering binnen de faculteit.

Team ESA Biomedische Technologie

Team ESA Biomedische Technologie is verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van het onderwijs van de faculteit. Hieronder vallen de bacheloropleiding Biomedische Technologie met de majoren Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en Technologie en de masteropleidingen Medical Engineering en Biomedical Engineering (incl. de mastertracks Regenerative Medicine and Technology en Medical Imaging). Het team zorgt voor een goed afgestemd curriculum, het studierooster, de evaluatie en verbetering van de vakken, en voor de organisatie en coördinatie van het onderwijs.

Het opleidingsinstituut bestaat uit een opleidingsdirecteur, een hoofd team ESA BMT, Graduate Program Director Life Sciences and Engineering, een coördinator Bachelor,  studieadviseurs, een coördinator van het International Office en een studievoorlichter. Het instituut krijgt bovendien ondersteuning van medewerkers van het onderwijsbureau en een secretaresse.