Raad van Advies

Taken en verantwoordelijkheden

De raad van advies bestaat uit negen leden die niet werkzaam zijn bij de faculteit. De raad brengt advies uit aan het faculteitsbestuur over het beleid ten aanzien van taken van de faculteit.

Samenstelling
Secretaris

Lucienne Coolen

Leden

Angelique Balguid (Philips Healthcare)

Tony Cass (Imperial College)
Stan van Boeckel (Pivot Park & European Lead Factory)
Daan Frenkel (Cambridge)
Jane Grande Allen (Rice University)
Roger Kamm (MIT)
Ralph Müller (ETH Zürich)
Julia Schnabel (Oxford)
Carsten Schulz (EMBL)