TU/e in groot Europees consortium met EU-steun (KIC) voor zorginnovatie

InnoLife, een collectief van in totaal 144 Europese bedrijven en instellingen waaronder de TU/e, is door de EU gekozen om invulling te geven aan de ‘KIC Health’. Dat maakte de EU eergisteren bekend. KICs zijn ‘Knowledge and Innovation Communities’, die Europa innovatiever en economisch concurrerender moeten maken. De InnoLife-partners gaan innovaties ontwikkelen gericht op gezondere levensstijl en betere gezondheidszorg. InnoLife krijgt daarvoor van 2015 tot en met 2020 zo’n 80 miljoen euro per jaar van de EU.

De TU/e behoort tot de 54 hoofdpartners van InnoLife. Decaan Peter Hilbers, die vanuit de TU/e de trekker is, onderstreept hoe bijzonder de deelname is: “We werken hier al sinds 2009 aan. Dit is voor de TU/e een unieke kans om ons in Europa op de kaart te zetten op gebied van Health. En met in het kielzog diverse betrokken partijen uit Brainport zoals het samenwerkingsverband ‘Slimmer Leven’, de gemeente Eindhoven en Brainport Development.” Andere Nederlandse hoofdpartners zijn de bedrijven Philips, Achmea en Medtronic en Erasmus Medisch Centrum. Het hoofdkantoor van InnoLife komt in München, in Rotterdam komt het kantoor van een van de zes ‘co-locaties’.

Wereldwijd deuren openen
Health is een van de focusgebieden van de TU/e. De deelname aan InnoLife levert de TU/e een zeer waardevol Europees netwerk met bedrijven en kennisinstellingen. Bovendien zal de deelname naar verwachting wereldwijd deuren openen voor samenwerking. Daarnaast gaat het leiden tot meer marktrijpe innovatieve producten en meer start-ups. Dat is belangrijk, omdat valorisatie, het verzilveren van wetenschappelijke kennis, een van de drie hoofdtaken van de TU/e is.

Naar de markt brengen
De EU financiert in de KICs een kwart van de totale kosten. De partners zelf nemen driekwart voor rekening. De EU-bijdrage is onder mee bedoeld om ervoor te zorgen dat onderzoek omgezet wordt in innovaties. De volgende stap is nu dat de InnoLife-partners projecten gaan definiëren. Volgens Hilbers zal het vaak gaan om bestaande onderzoeksprojecten, waarvoor nu extra middelen beschikbaar komen om nieuwe kennis en technologie (versneld) naar de markt te brengen. InnoLife omvat verder ook onderwijsprogramma’s. Doordat nog niet vaststaat welke projecten precies onder InnoLife gaan vallen, is nog niet bekend hoeveel subsidie elke partner gaat ontvangen.

Drie miljard euro
De EU zet sinds eind 2008 ‘Knowledge and Innovation Communities’ (KICs) op, om Europa innovatiever te maken. De KICs moeten onder meer het gat dichten tussen onderzoek en innovatie, wat uiteindelijk onder meer moet leiden tot economische groei. De EU heeft daarvoor in totaal 3 miljard euro beschikbaar voor de periode van 2008 tot 2020. Europese consortia bestaande uit bedrijven en partijen uit hoger onderwijs en onderzoek kunnen in concurrentie  plannen indienen om de KIC vorm te geven. De eerste drie KICs gingen in 2009 van start, op gebied van klimaat, ICT en duurzame energie. Dit jaar kent de EU twee KICs toe: een op gebied van grondstoffen, en een op gebied van gezondheid. Het consortium van de TU/e, InnoLife, is de winnaar van deze laatste KIC.

Drie uit vijf
Bijzonder is dat de TU/e nu in drie van de vijf KICs hoofdpartner is, net als de TU Delft. De TU/e is behalve in de KIC InnoLife ook hoofddeelnemer in de KIC InnoEnergy (duurzame energie) en EIT ICT Labs (ICT). Naar verwachting zal de deelname in deze consortia ook aanvragen voor EU-financiering van onderzoek ten goede komen, omdat de EU daarvoor deelname in brede consortia vereist.