Grote Europese subsidie voor Tom de Greef

Tom de Greef, onderzoeker bij de faculteit Biomedische Technologie, krijgt een Starting Grant van de European Research Council (ERC) van circa 1.8 miljoen euro. De Greef houdt zich bezig met synthetische biologie; hij werkt aan een methode om sneller cellen te kunnen herprogammeren. Ook onderzoeker Rudie Kunnen van de faculteit Technische Natuurkunde ontvangt een ERC Starting Grant.

Tom de Greef werkt aan een methode om onderzoek op gebied van synthetische biologie aanzienlijk te versnellen. Een van de doelen van de synthetische biologie is het herprogrammeren van cellen zodat deze andere functies kunnen uitoefenen, voor bijvoorbeeld medische doelen. Onderzoekers brengen hiervoor telkens kleine veranderingen aan in het biochemisch netwerk van de cel, en kijken vervolgens naar de effecten. Dit is een zeer tijdrovend proces, dat veelal enkele weken kost.

De Greef wil een deel van dit onderzoek buiten de cellen zelf gaan doen. Hij brengt de biochemische netwerken buiten de cel, om dan veel sneller de moleculaire interacties te optimaliseren, met hulp van de allernieuwste microfluïdische technieken. Daarna plaatst hij de biochemische netwerken weer in de cel om te zien of hun gedrag daar vergelijkbaar is. Hij hoopt dat zo het herprogrammeren van cellen voor therapeutische toepassingen veel sneller gaat. Ook geeft deze benadering meer inzicht in de moleculaire processen en het informatie-verwerkende gedrag van biochemische netwerken in de cel.

Dr.ir. Tom de Greef
Dr.ir. Tom de Greef is gespecialiseerd in synthetische biologie. Hij is universitair docent (UD) binnen de onderzoeksgroep Computational Biology van prof.dr. Peter Hilbers van de faculteit Biomedische Technologie en werkt nauw samen met onderzoeksgroepen Chemical Biology en Biomedical Chemistry en het Institute for Complex Molecular Systems (ICMS).

Lees hier een eerder artikel over het werk van Tom de Greef “Signalen in de cel nagebootst”