Max van Riel ontvangt Jong Talent Aanmoedigingsprijs

Op 28 november reikte de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen de jaarlijkse Jong Talent Aanmoedigingsprijzen uit. Bij de uitreiking in het Hodshon Huis in Haarlem mocht tweedejaars BMT-student Max van Riel de Aanmoedigingsprijs Biomedische Technologie in ontvangst nemen van Michel van Bruggen, Department Head In-Body Systems Philips Research.

De aanmoedigingsprijzen worden gegeven voor de beste studieresultaten in het eerste studiejaar aan een Nederlandse instelling voor wetenschappelijk onderwijs. In totaal reikte de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 55 Jong Talent Aanmoedigingsprijzen, 15 Jong Talent Afstudeerprijzen een scriptieprijs en docentenprijs uit. Lees het KHMW-nieuwsbericht op hun website.

Voor Max van Riel is dit de tweede prijs die hij dit jaar in ontvangst mocht nemen. Eerder dit jaar ontving hij de Professor A. Husonprijs bij de propedeuse-uitreiking. Jaarlijks reikt de faculteit Biomedische Technologie de Professor A. Husonprijs uit aan de student met het hoogste gemiddelde cijfer in het eerste jaar.