Historie

Heilzaam vlechtwerk

De contacten met de medische sector dateren al uit de begindagen van de Technische Universiteit Eindhoven, toen nog Technische Hogeschool. Deze contacten werden geïntensiveerd toen de Medische Faculteit Maastricht in de jaren zeventig een feit werd. In de loop van de jaren zeventig ontstond op de Technische Hogeschool de mogelijkheid op biomedisch-technische (BMT) onderwerpen af te studeren. Verder vond er promotieonderzoek op BMT-gebied plaats. Met name het hartkleppenproject en daaraan verwant onderzoek naar de hartspiermechanica en de stroming in de halsslagadervertakking leverden vanaf 1975 vele proefschriften en wetenschappelijke artikelen op. Deze samenwerking leidde uiteindelijk in de jaren '80 tot de leerstoelen Fysiologie in Eindhoven en Biomechanica in Maastricht.

Biomedische Technologie

In 1984 werd besloten te streven naar een vrije doctoraalstudie Werktuigkundige Medische Technologie (WMT). Studenten konden na het afleggen van het propedeutisch examen Werktuigbouwkunde kiezen voor deze richting. In de ruim tien jaar dat WMT bestond, volgden in totaal 150 tot 200 studenten de opleiding.

Meer weten?

Om aan de groeiende vraag naar biomedisch opgeleide ingenieurs te voldoen, startten de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Universiteit Maastricht (UM) in september 1997 gezamenlijk de vijfjarige opleiding Biomedische Technologie, met bijdragen van diverse faculteiten: Gezondheidswetenschappen (UM), Geneeskunde (UM), Technische Natuurkunde (TU/e), Scheikundige Technologie (TU/e), Elektrotechniek (TU/e), Werktuigbouwkunde (TU/e) en Wiskunde & Informatica (TU/e). In april 1999 werd de faculteit Biomedische Technologie opgericht. De eerste vijf biomedisch ingenieurs studeerden af in juli 2002.

Bachelor-masterstructuur

Inmiddels is in Nederland de Bachelor-masterstructuur ingevoerd in het Hoger Onderwijs. De vijfjarige opleiding Biomedische Technologie werd opgesplitst in een driejarige bachelor en een tweejarige master. De faculteit biedt verschillende bachelor- en masterrichtingen aan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de historie van de faculteit Biomedische Technologie? Voor € 12 kunt u het boek 'Heilzaam Vlechtwerk' bestellen. Meer informatie: Secretariaat BMT, tel. (040) 247 5132.