Innoveren met Biomedische Technologie

De Faculteit Biomedische Technologie combineert state-of-the art onderzoek met academisch onderwijs. De faculteit wil een significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied van de biomedische technologie.

Onderzoek

Voor veel onderzoeksprojecten van de faculteit wordt nauw samengewerkt met een aantal Universitair Medische Centra in binnen- en buitenland. Ook wordt samengewerkt met bedrijven als DSM, Pharmacell, Shell en Philips. Op nationaal niveau is de publiek-private onderzoekscollaboratie en valorisatie onder meer geïnitieerd in de programma’s van het Centre for Translational Molecular Medicine en het BioMedical Materials Program.

Innoveren met de TU/e

Wilt u meer informatie over innoveren in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven? Stuur een e-mail naar het TU/e Innovation Lab. Het TU/e Innovation lab is binnen onze universiteit dé organisatie voor innovatiestimulering, kennis & technologie transfer, businessdevelopment en tevens incubator van de TU/e. We hebben een goed overzicht in alle onderzoeksexpertises binnen de universiteit. Wij kunnen uw onderzoeksvraag snel met de meest relevante onderzoeksgroepen en personen matchen. Een gezamenlijke verkenning brengt vaak meerdere relevante vakgebieden en mogelijke samenwerkingsvormen aan het licht. Hier kunt u uw voordeel mee doen.

Lees meer over Innoveren met de TU/e.