TU/e-studenten ontwikkelen handzame test voor vroegtijdig opsporen nierschade

Team neemt deel aan nieuwe, internationale competitie voor biosensoren

Een 15-koppig studententeam van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wil dit jaar een handzame test ontwikkelen om nierfalen in een vroeg stadium op te sporen. Met deze zogeheten biosensor nemen ze deel aan de nieuwe studentencompetitie SensUs 2016, waarin multidisciplinaire studententeams van vijf Europese universiteiten biosensoren ontwerpen, bouwen en testen. Deze competitie, tevens georganiseerd door de TU/e, vindt plaats op 9 en 10 september 2016.

In Nederland hebben 1,7 miljoen mensen in meer of mindere mate chronische nierschade, aldus gezondheidsfonds de Nierstichting. Op termijn kan dit zelfs leiden tot ernstig nierfalen, waarbij in sommige gevallen dialyse of transplantatie noodzakelijk is. Daarnaast geeft nierschade een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Hoe eerder de nierschade kan worden vastgesteld, des te groter is de kans van slagen van de behandeling om afname van nierfunctie te remmen. Diabetes, hoge bloeddruk en hogere leeftijd vergroten het risico op nierschade, daarom raadt de Nierstichting 60-plussers aan jaarlijks hun nierfunctie te laten controleren om eventuele verborgen nierschade bloot te leggen.

Eenvoudig en goedkoop

Op dit moment kunnen deze controles alleen gedaan worden in een laboratorium in bijvoorbeeld het ziekenhuis. De handzame test die TU/e-studenten willen ontwikkelen kan de kosten en belasting voor patiënt en zorgverlener verkleinen. De test die ze voor ogen hebben zou eenvoudig, snel en goedkoop bij de huisarts of zelfs thuis uitgevoerd kunnen worden.

Biosensor

De test is een zogeheten biosensor, een apparaatje dat aan de hand van de concentratie van een bepaalde stof – een ‘biomarker’ – in bijvoorbeeld bloed, urine, zweet of speeksel kan aantonen of iemand iets onder de leden heeft. Biosensoren worden door steeds meer mensen gebruikt, bijvoorbeeld door diabetespatiënten om hun bloedsuikergehalte te bepalen.

Competitie SensUs 2016

Het studententeam neemt met hun biosensor deel aan de eerste internationale ‘biosensor-competitie’, opgericht door (andere) studenten van de TU/e en begeleid door TU/e-hoogleraar Menno Prins. In deze competitie, met als doel om de ontwikkeling van biosensoren te stimuleren, werken studententeams uit verschillende landen elk jaar aan innovatieve biosensoren. Dit jaar richt de competitie zich op de stof creatinine, een indicator voor het functioneren van de nieren.

Ontwerpen, bouwen, testen

Op 9 en 10 september neemt het studententeam uit Eindhoven het op tegen teams uit Engeland, Zweden, België en Denemarken. Dan zullen de gemaakte prototypes worden getest en beoordeeld op onder andere precisie, gebruiksvriendelijkheid en innovatie. Naast de Nierstichting zijn ook partners als Philips, Future Diagnostics en Saltro betrokken bij SensUs. Zij ondersteunen de teams en de organisatie van de competitie bij het realiseren van hun ambities.