87 studenten onvingen hun Propedeuse

Een speciale vermelding voor de studenten die hun propedeuse cum laude gehaald hebben: Saray Bakker, Esmee Bodelier, Charlotte Bruel, Robert van Dijk, Mike Duijkers, Meike van den Eijnden, Nick Geertjens, Jesse Jägers, Romy Lauwers, Cindy van Loo, Didier Lustermans, Charlotte Nijdam, Marloes Pennings, Marjolein Pijper, Wendy Prins, Thomas Romagnoli, Elze Swinkels, Bente Theeuwes, Carlo Verhoef, Amy Vermeer, Marieke Vermeulen, Sabine Verstraeten, Ryan de Vries en Jur Wolfs.

In het bijzonder felicitaties voor Jur Wolfs, die dit jaar de winnaar is van de Professor A. Husonprijs. Jaarlijks reikt de faculteit Biomedische Technologie de Professor A. Husonprijs uit aan de student met het hoogste gemiddelde cijfer in het propedeuse. De faculteit reikt de prijs van €2500 (te besteden als reis- en verblijfkosten voor een buitenlandse stage in het verdere vervolg van haar/zijn BMT-opleiding) uit op initiatief van prof.dr. Anthony Huson. Hij heeft daartoe een fonds in het leven geroepen. Huson was onder andere als hoogleraar bewegingswetenschappen verbonden aan de Universiteit Maastricht en bekleedde tot 1997 de leerstoel functionele anatomie aan de TU Eindhoven. Hij was nauw betrokken bij de opbouw van de BMT-opleiding.